Delkurs 3: Säkerhet, miljö och konflikt (7,5 hp)

FKVA22 - Fortsättningskurs 30 hp. Hösttermin.

Delkurs 3: Säkerhet, miljö och konflikt (7,5 hp) (7,5 högskolepoäng)

Delkursen behandlar betydelsen av säkerhet på en alltmer tätbefolkad planet, där mänskligheten ställs inför hittills okända utmaningar gällande miljö och resurser.

Traditionella definitioner och begrepp tycks alltmer otillräckliga för att förklara 2000- talets komplexa problem. Med hjälp av specifika exempel och fall (t.ex. från Mellanöstern) utforskas sambanden mellan miljö, resurser, säkerhet, konflikt och fredsmäkling – faktorer som har nära koppling till social och ekonomisk dynamik, inklusive fattigdom och ojämlikhet.

Centrala frågor som diskuteras är sannolikheten för miljörelaterat våld i utvecklingsländer, debatten kring kopplingen mellan miljö och säkerhet, globala miljöförändringar och mänsklig säkerhet, säkerhetiserings (securitization) teori och miljön, miljövård och konfliktlösning. Klimatförändringar, energi och vattenfrågor uppmärksammas särskilt.

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.