Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Delkurs 2: Demokrati, utveckling och fredsbyggande

FKVA22 - Fortsättningskurs 30 hp. Hösttermin.

Delkurs 2: Demokrati, utveckling och fredsbyggande (7,5 högskolepoäng)

Delkursen kommer att behandla frågan om hur den politiska demokratiseringsprocessen och den ekonomiska och sociala utvecklingsprocessen relateras till långsiktigt fredsbyggande.

Möjligheterna för långsiktigt fredsbyggande, alternativt riskerna för uppblossande konflikter, är ofta direkt relaterade till politiska, sociala och ekonomiska omvandlingsförlopp. Dessa sammanlänkade processer kommer under kursen att diskuteras och analyseras i termer av såväl strukturella och institutionella aspekter som den roll som externa och interna aktörer spelar. Både historiska och dagsaktuella exempel kommer att behandlas.

Frågeställningar som kommer att beröras är: Vad består det långsiktiga fredsbyggandet av? Hur förhåller sig ekonomisk tillväxt och social jämlikhet till fredsbyggande? Hur ser relationen mellan demokratisering och långsiktig konflikthantering ut? Vilken roll spelar externa aktörer i dessa processer. Dessa frågor kommer att behandlas utifrån teoretiska och policy-orienterade perspektiv.

 

Kursmål

Kunskap och förståelse

  • ha fördjupad kunskap om centrala frågeställningar och forskningsresultat inom områdena utveckling, demokratisering och fredsbyggande.
  • Ha kunskap och förmåga att applicera teorier och begrepp på olika fall av demokratiserings-, utvecklings- och fredsbyggande processer.
  • ha fördjupad och praktisk kunskap om hur dessa processerna utvecklas över tid, påverkar varandra och hur olika aktörer påverkar processerna

Färdighet och förmåga

  • kunna formulera ett analytiskt problem om demokratisering, utveckling och fredsbyggande och aktivt välja och använda relevanta redskap för att lösa detta problem.
  • ha förmåga att i tal och skrift presentera egna och andras analyser och undersökningar.
  • kunna värdera och kritiskt granska undersökningar gjorda av andra.
  • känna till grundläggande statsvetenskapliga och ekonomiskhistoriska metoder för analyser av olika aspekter av fredsprocesser.
  • på ett konstruktivt sätt kunna vara delaktig i seminarieverksamheten.

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.