Freds- och konfliktvetenskap fortsättningskurs

Fortsättningskurs. 30 hp. Freds- och konfliktvetenskap. Hösttermin. Kursen läses på plats i Lund.

FKVA22 - Fortsättningskurs 30 högskolepoäng (31-60 hp). Ges på höstterminen.

 

 • Delkurs 1: Konfliktmönster i omvandling - "nya" säkerhetshot, identiteter och försoningsprocesser
  Samtida nationella och internationella konfliktmönster behandlas och relateras till relevanta pågående globala processer såsom
  miljösäkerhet, nationalism och kriget mot terrorismen.
   
 • Delkurs 2: Demokrati, utveckling och fredsbyggande (7,5 hp)
  Möjligheterna för långsiktigt fredsbyggande, alternativt riskerna för uppblossande konflikter, är ofta direkt relaterade till politiska, sociala och ekonomiska omvandlingsförlopp.
   
 • Delkurs 3: Säkerhet, miljö och konflikt (7,5 hp)
  Delkursen behandlar betydelsen av säkerhet på en alltmer tätbefolkad planet, där mänskligheten ställs inför hittills okända utmaningar gällande miljö och resurser.
   
 • Delkurs 4: Uppsats och metod (7,5 hp)
  Undervisningen består av introduktionsföreläsning om metod, plan- och uppsatsseminarier, utbildning i datorstödd informationssökning och handledning. Tillsammans får studenterna redovisa en uppsats samt aktivt delta i granskningen av andra studenters uppsatsarbeten.