Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Freds- och konfliktvetenskap fortsättningskurs

Fortsättningskurs. 30 hp. Freds- och konfliktvetenskap. Hösttermin. Kursen läses på plats i Lund.

FKVA22 - Fortsättningskurs, 31-60 hp

Kursens delkurser


Delkurs 1: Konfliktmönster i omvandling (7,5 hp)

Samtida nationella och internationella konfliktmönster behandlas och relateras till relevanta pågående globala processer såsom miljösäkerhet, nationalism och kriget mot terrorismen.

Delkurs 2: Demokrati, utveckling och fredsbyggande (7,5 hp)

Möjligheterna för långsiktigt fredsbyggande, alternativt riskerna för uppblossande konflikter, är ofta direkt relaterade till politiska, sociala och ekonomiska omvandlingsförlopp.

Delkurs 3: Miljö, fred och konflikt (7,5 hp)

Delkursen behandlar betydelsen av säkerhet på en alltmer tätbefolkad planet, där mänskligheten ställs inför hittills okända utmaningar gällande miljö och resurser.

Delkurs 4: Uppsats och metod (7,5 hp)

Undervisningen består av introduktionsföreläsning om metod, plan- och uppsatsseminarier, utbildning i datorstödd informationssökning och handledning. Tillsammans får studenterna redovisa en uppsats samt aktivt delta i granskningen av andra studenters uppsatsarbeten.