Fortsättningskurser på grundnivå

Som du är behörig till efter en termins studier

Fortsättningskurser är för dig som redan har läst en termin (30 högskolepoäng) inom ditt ämne och som kanske planerar att fortsätta läsa för att kunna ta ut en kandidatexamen i ämnet.

Hur sätter jag ihop kurser till en examen?

Fortsättningskurser

Statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap och underrättelseanalys.

Statsvetenskap

Freds- och konfliktvetenskap

Underrättelseanalys