Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Delkurs 4: Uppsats och metod

FKVA22 - Fortsättningskurs 30 hp. Hösttermin.
Delkurs 4: Uppsats och metod (7,5 högskolepoäng)

I delkursen genomför studenterna två och två ett uppsatsarbete där de tillsammans får utveckla förmågan att självständigt behandla valda problemställningar inom freds- och konfliktvetenskap, applicera teoretiska antaganden på empiriska fall och tillämpa metod.

Studenterna ska skriftligt och muntligt redovisa en uppsats samt aktivt deltar i granskningen av andra studenters uppsatsarbeten i ett slutseminarium.

Uppsatsämne väljs i samråd med handledare. Undervisningen består av två föreläsningar om uppsatsskrivande, uppsatsdesign och metod, plan- och uppsatsseminarier, utbildning i datorstödd informationssökning och handledning.

 

Kursmål

Målet är att ni efter avslutad kurs skall
• ha fördjupad kunskap om centrala frågeställningar och forskningsresultat i freds- och konfliktvetenskap.
• kunna formulera ett analytiskt problem om krig och fred och aktivt välja och använda relevanta redskap för att lösa detta problem.
• effektivt kunna sammanställa och förmedla resultat av en inlärningsprocess i skriftlig form inom givna tidsramar.
• kunna värdera och kritiskt granska undersökningar gjorda av andra.
• kunna utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kunna värdera information och behärska referenshantering.
• kunna reflektera kring och ta ansvar för sin egen arbets- och inlärningsprocess.
• på ett konstruktivt sätt kunna vara delaktig i en gemensam inlärningsprocess.


Uppsats

All info om schema för uppsatsskrivande, uppsatsinlämning, och slutseminarier finner ni i ett samlat uppsatsdokument på kursens sida i Live@lund. Länk finns till höger på sidan.
 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.

Sidansvarig:

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Studievägledning

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.

Live@Lund
 

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten