Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Delkurs 2: Demokrati, utveckling och fredsbyggande

FKVA22 - Fortsättningskurs 30 hp. Hösttermin.
Delkurs 2: Demokrati, utveckling och fredsbyggande (7,5 högskolepoäng)

Delkursen kommer att behandla frågan om hur den politiska demokratiseringsprocessen och den ekonomiska och sociala utvecklingsprocessen relateras till långsiktigt fredsbyggande.

Möjligheterna för långsiktigt fredsbyggande, alternativt riskerna för uppblossande konflikter, är ofta direkt relaterade till politiska, sociala och ekonomiska omvandlingsförlopp. Dessa sammanlänkade processer kommer under kursen att diskuteras och analyseras i termer av såväl strukturella och institutionella aspekter som den roll som externa och interna aktörer spelar. Både historiska och dagsaktuella exempel kommer att behandlas.

Frågeställningar som kommer att beröras är: Vad består det långsiktiga fredsbyggandet av? Hur förhåller sig ekonomisk tillväxt och social jämlikhet till fredsbyggande? Hur ser relationen mellan demokratisering och långsiktig konflikthantering ut? Vilken roll spelar externa aktörer i dessa processer. Dessa frågor kommer att behandlas utifrån teoretiska och policy-orienterade perspektiv.

 

Kursmål

Kunskap och förståelse
ha fördjupad kunskap om centrala frågeställningar och forskningsresultat inom områdena utveckling, demokratisering och fredsbyggande.
Ha kunskap och förmåga att applicera teorier och begrepp på olika fall av demokratiserings-, utvecklings- och fredsbyggande processer.
ha fördjupad och praktisk kunskap om hur dessa processerna utvecklas över tid, påverkar varandra och hur olika aktörer påverkar processerna

Färdighet och förmåga
kunna formulera ett analytiskt problem om demokratisering, utveckling och fredsbyggande och aktivt välja och använda relevanta redskap för att lösa detta problem.
ha förmåga att i tal och skrift presentera egna och andras analyser och undersökningar.
kunna värdera och kritiskt granska undersökningar gjorda av andra.
känna till grundläggande statsvetenskapliga och ekonomiskhistoriska metoder för analyser av olika aspekter av fredsprocesser.
på ett konstruktivt sätt kunna vara delaktig i seminarieverksamheten.

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.

Sidansvarig:

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Studievägledning

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.

Live@Lund
 

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten