Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Delkurs 1: Delkurs 1: Konfliktmönster i omvandling - "nya" säkerhetshot, identiteter och försoningsprocesser

FKVA22 - Fortsättningskurs 30 hp. Hösttermin.
Delkurs 1: Delkurs 1: Konfliktmönster i omvandling - "nya" säkerhetshot, identiteter och försoningsprocesser

Kursens syfte är att ge en grundläggande orientering gällande utvecklingen av konfliktmönster efter kalla krigets slut, och den teoretiska utvecklingen gällande säkerhet, säkerhetshot och identitetskonflikter. I kursen behandlas begreppen säkerhet och "nya" hot relaterat till dagens internationaliserade konfliktmönster. Kursen problematiserar också identitetsbegreppet och diskuterar betydelsen av identitetsuppfattningar i konfliktutsatta områden och mellan olika grupperingar. För att få en djuplodande förståelse för även konfliktlösningsaspekter relaterade till identitet, introduceras litteraturen rörande försoningsprocesser. Säkerhetsbegreppets utveckling över tid introduceras och relateras till olika empiriska kontexter. Samtida nationella och internationella konfliktmönster behandlas och relateras till relevanta pågående globala processer såsom miljösäkerhet, nationalism och kriget mot terrorismen. För att problematisera ett globalt hot, dess bemötande och identitetsaspekter, används kriget mot terrorismen som exempel. Ett block introducerar därför teorier om "ny" och "gammal" terrorism och diskuterar kritiskt hur kriget mot terrorismen kan förstås relaterat till teoriutvecklingen avseende om säkerhet, identitet och hotbilder.

Kursmål

Målet är att studenterna efter avslutad kurs skall:

  • ha kunskap om de centrala teoretiska perspektiv som används för att analysera krig, konflikt och säkerhet i ett globalt perspektiv
  • ha förmåga att applicera kursens teorier och begrepp på olika konflikter och konflikthanteringsmönster
  • ha förmåga att bidra konstruktivt till seminariediskussioner

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser

Sidansvarig:

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten