Ontological Security Studies

Avancerad kurs. 15 hp. Statsvetenskap. Hösttermin.

STVN20 Political Science: Ontological Security Studies

Kursen ges på engelska.

Kursen behandlar frågor om ontologisk säkerhet och osäkerhet i relation till framväxten av radikala och populistiska partier och organisationer, illiberala eller auktoritära regimer, Brexit och ökad nationalism, främst i en västeuropeisk kontext. Både normativa och empiriska frågor diskuteras.

Bland de frågor kursen behandlar kan nämnas:

  • Vilka olika uttryck tar sig den framväxande osäkerheten i Europa idag, och varför?
  • Vilka diskurser, aktörer och praktiker använder sig av olika former av säkerhetslogiker?
  • Vad förklarar populistiska och auktoritära partiers framgångar i många europeiska länder?
  • Går det att normativt att rättfärdiga stängda gränser och ökad säkerhetskontroll, och i så fall hur?

 

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats
svet.lu.se/en.