Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ontological Security Studies

Avancerad kurs. 15 hp. Statsvetenskap. Hösttermin.

STVN20 Political Science: Ontological Security Studies

Kursen ges på engelska.

Kursen behandlar frågor om ontologisk säkerhet och osäkerhet i relation till framväxten av radikala och populistiska partier och organisationer, illiberala eller auktoritära regimer, Brexit och ökad nationalism, främst i en västeuropeisk kontext. Både normativa och empiriska frågor diskuteras.

Bland de frågor kursen behandlar kan nämnas:

  • Vilka olika uttryck tar sig den framväxande osäkerheten i Europa idag, och varför?
  • Vilka diskurser, aktörer och praktiker använder sig av olika former av säkerhetslogiker?
  • Vad förklarar populistiska och auktoritära partiers framgångar i många europeiska länder?
  • Går det att normativt att rättfärdiga stängda gränser och ökad säkerhetskontroll, och i så fall hur?

 

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats: svet.lu.se/en.