Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Riktlinjer för manuskonferens

Lunds Universitet, Statsvetenskapliga institutionen Antagna av handledarkollegiet den 8 maj 2013

Riktlinjer för manuskonferens

Vid manuskonferensen ventileras ett i stort sett komplett avhandlingsmanus. Om det rör sig om en monografiavhandling bör samtliga kapitel finnas med och vara så långt framskridna att det tydligt framgår hur den slutliga produkten kommer att se ut.

En sammanläggningsavhandling bör innehålla samtliga artiklar (även om de ännu inte är accepterade för publicering) samt en kappa.
Manuskonferensen går till så att huvudhandledaren, efter samråd med biträdande handledare, doktorand och studierektor för forskarutbildningen, bjuder in ca 4-6 utvalda personer att delta i ett halvdagsseminarium om avhandlingstexten. De som bjuds in bör företrädesvis vara från institutionen, men kan även komma från en annan institution (eller disciplin). Minst en, gärna två, av de inbjudna bör vara doktorander.

Som regel bör de inbjudna förväntas ha läst hela texten, men man kan även tänka sig en arbetsfördelning där olika läsare ombetts koncentrera sig på olika delar. Tonen bör vara informell och inslaget av kontroll minimalt, för att ge doktoranden så bra feedback som möjligt på den presenterade texten. Det innebär även att rimligt med tid bör anslås mellan manuskonferensen och disputationen för att nödvändiga förändringar och förbättringar verkligen ska kunna genomföras. Sex lektorstimmar anslås för att arvodera deltagare och/eller för att betala resa till extern deltagare. Därutöver betalar institutionen för lokal och fika.

Efter seminariet sammanträder handledare och doktorand för att diskutera avhandlingsmanusets kvalitet och vad som i första hand bör åtgärdas före grönläsning. Inbjudna deltagare kan även fungera som grönläsare. Den tilltänkta opponenten vid disputationen eller någon av de externa medlemmarna i betygsnämnden får däremot inte delta i manuskonferensen.

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten