Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Riktlinjer för läskurser


Med ”läskurser” menas här kurser på forskarutbildningsnivå som inte involverar undervisning. Ofta ges de för en eller ett fåtal studerande. Det kan röra sig om breda forskningsöversikter (t ex ”klassiker inom internationella relationer”) eller mer nischade teorikurser som ger en bred överblick över ett specifikt forskningsfält.
Omfånget för en sådan kurs om 7,5 hp bör ligga kring 2500 sidor, men kan variera beroende på texternas karaktär. (En stor andel artiklar innebär t ex att sidantalet kan minskas något.)
Kursförslag lämnas av handledare till studierektor för forskarutbildningen för beslut.
Läskurser examineras av någon av institutionens professorer eller docenter. Handledare bör inte examinera egen doktorand. Examination sker genom paperskrivande (10-15 sidor), och/eller genom en muntlig tentamen.

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten