Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Riktlinjer för grönläsning

Lunds Universitet, Statsvetenskapliga institutionen Antagna av handledarkollegiet den 8 maj 2013


Riktlinjer för grönläsning – från manuskonferens till disputation


Grönläsningskommitté
- Grönläsningskommittén består av två disputerade personer från institutionen, varav minst en ska vara professor (sammankallande). Grönläsarna får även vara deltagare på manuskonferensen.
- Studierektor för forskarutbildningen utser ledamöter i grönläsningskommittén efter samråd med handledare och doktorand.
- När slutprodukten föreligger gör kommittén en sammantagen bedömning av avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Kommittén ska enas kring en rekommendation om huruvida avhandlingen bör läggas fram för disputation.
- Handledare och grönläsare ska planera tiden på ett sådant sätt att grönläsarna med god framförhållning vet när de förväntas göra sin grönläsningsinsats och relativt snabbt (normalt inom 2-3 veckor från det att de fått manuset) kan lämna en rekommendation.
- De båda grönläsarna bör enas om en rekommendation.
- Om kommittén kommer fram till att avhandlingen ännu inte bör läggas fram för
disputation ska de två grönläsarna lämna ett gemensamt skriftligt utlåtande som preciserar vad doktoranden bör göra för att manuset ska vara redo för disputation. Vid grönt ljus behövs inget skriftligt utlåtande.
- Om grönläsare och handledare gör helt olika bedömning av avhandlingens kvalitet och det, trots alla ansträngningar, visar sig vara omöjligt att nå enighet, ska frågan hänskjutas till handledarkollegiet.
Betygsnämnd
- De båda grönläsarna ingår vanligtvis i betygsnämnden vid disputationen, vilket i så fall kräver att de är som minst docentkompetenta.

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten