Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Statsvetenskap: Grundkurs, 30 hp

Grattis till din plats och välkommen till studier i statsvetenskap och kursen STVA12

Introduktionsbrev

Vi är glada att kunna välkomna dig till statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Nedan följer viktig information som du behöver veta för att ta din studieplats i anspråk inför höstterminen 2020. Det är viktigt att du läser igenom det ordentligt.

Svarskrav

Observera att det är svarskrav på antagningsbesked 1. För att du inte ska förlora din plats måste du senast 24 juli tacka ja till erbjuden utbildningsplats.

Tacka ja på antagningens webbplats

Obligatoriskt introduktionsmöte genom Zoom och webregistrering

Terminen börjar med ett obliga­toriskt introduktionsmöte den 31 augusti kl.13.15 online i Zoom. Deltagande i introduktionsmötet är obligatoriskt.

OBS! Inbjudan till introduktionsmöte genom Zoom kommer att skickas till dig efter andra urvalet 28 juli. Inbjudan kommer att skickas till den adressen du uppgav vid din anmälan på antagning.se.

Zoom-möte och några saker att tänka på

Vänligen observera att till ett Zoom-möte går det bra att ansluta via datorns webbläsare, med en surfplatta eller smarttelefon.

• Se till att du har tillgång till en säker nätuppkoppling och befinner dig i en tyst miljö.
• Håll din egen mikrofon avstängd.
• I chatten på Zoom finns en funktion för att ”räcka upp handen”. Använd den om du önskar ställa en fråga under introduktionsmötet.

 

OBS! Om du uteblir från intro­duktionsmötet, och inte i förväg har anmält förhinder till studievägledningen, går du miste om din utbildningsplats. Detta gäller även om du webregistrerat dig.

Webregistrering

Webbregistrering öppnar den 24 augusti och måste genomföras senast vid terminsstarten den 31 augusti för att du inte ska förlora din studieplats.
Instruktioner (pdf)

Schema och undervisning

Det är undervisning 4-5 ggr i veckan under dagtid de två första veckorna. En del undervisning är obligatorisk. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten planerar att höstterminens undervisning ska ske med blandade undervisningsformer (sk. mixed mode) och schemaläggning i klass som upprätthåller Folkhälsomyndighetens rekommendationer för social distansering. För dig som student kan det innebär att en föreläsning erbjuds på plats och online samtidigt där halva klassen deltar på plats och andra halvan online för att växla nästa till nästa föreläsningstillfälle. Den schemaläggning som nu genomförs under sommaren har som utgångspunkt att alla studenter ska erbjudas någon form av undervisning på plats i Lund.

Vi kommer att kunna berätta mer om kursupplägg och undervisningsformer vid terminsstarten den 31 augusti.

Sök fram ditt schema i TimeEdit

Kursplan och litteraturlista

Utbildningsplanen och kursplanerna är de juridiskt giltiga dokument som styr innehållet i din utbildning. Litteraturlista är en förteckning över det material som kommer att examineras under kursen. Kurslitteraturen är inte alltid på svenska, utan förekommer även på engelska.

För att kunna tillgodogöra dig studierna på bästa sätt rekommenderar vi att du skaffar kurslitteraturen till första delkursen och ”bläddra lite i böckerna” före kursstart. Tiden går fort och förutsättningarna för att klara studierna på ett tillfredställande sätt är att delta i all undervisning och studera aktivt från kursens början. Det är därför viktigt att du har tillgång till litteraturen (finns även att låna på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek). 

Se om din kurslitteratur finns tillgänglig för utlåning på Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks webbplats

Kursens innehåll samt länkar till kursplan och litteraturlista 


Har du frågor om utbildningen kan du kontakta studievägledningen.


Välkommen!

Jakob Gustavsson                 
Studierektor                        

Daniel Alfons, Mats Janér och Lidija Lindoff
Studievägledare

Sidansvarig:

Kontakta studievägledningen

E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Studievägledningen kan i normalfallet nås på telefon måndag - fredag 08-17 med uppehåll för lunch 12-13.

Daniel Alfons
Eden rum: 232
Telefon: 046 222 89 52

Mats Janér
Eden rum: 233
Telefon: 046 222 89 52

Lidija Lindoff
Eden rum: 133
Telefon: 046-222 89 52

Bostadsutlottning

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten