Hur har det gått för våra tidigare studenter?

Under vintern 2013/2014 genomfördes en alumniundersökning av våra tidigare studenter med en examen i statsvetenskap. Det vi ville ta reda på var hur det har gått för dem efter sina studier. 

Hur snabbt fick de arbete?

Vi fick veta att 97 % var yrkesverksamma när undersökningen gjordes. Det tog olika lång tid för dem att få sitt första arbete efter examen som varade mer än sex månader. Av de svarande fick: 

 • 29 % ett arbete redan innan de var klara med sin utbildning
 • 28 % sitt arbete inom tre månader efter avslutad utbildning
 • 30 % sitt arbete inom tolv månader efter avslutad utbildning

39 % har upplevt perioder av sysslolöshet. Arbetslöshetsperioderna låg i regel i spannet 1-6 månader.

Hur fick de sitt arbete?

Våra tidigare studenter fick sina arbeten genom: 

 • Svara på annonser eller utlysningar: 50 %
 • Personliga kontakter: 21 %
 • Praktikplats: 13 %
 • Spontanansökt: 12 %
 • Annat: 4 %

För 53 % har det varit nödvändigt att flytta från utbildningsorten för att få ett arbete. 

Var och vad arbetar de med?

60 % uppgav att de arbetar inom kommun, landsting eller stat. Enbart inom den statliga förvaltningen arbetar 40 %. Nästan 25 % arbetar i det privata näringslivet. 

56 % uppgav att de någon gång arbetat utomlands, både inom Europa och andra delar av världen. 58 % har haft ”en arbetsledande roll i förhållande till andra personer” på sin arbetsplats.

De vanligaste titlarna de har är: 

 • Handläggare
 • Projektledare
 • Samordnare
 • Koordinator
 • Rådgivare 
 • Konsult

Ofta förekommer tjänstebeteckningen i sammansatt form, till exempel beredningshandläggare, EU-projektsamordnare eller säkerhetspolitisk analytiker. 

 

Informationen baseras på "Slutrapport alumnenkät 2013" (pdf, 514 kB, nytt fönster)