Alumn och karriär

Sidan både för alumner och om vårt alumnarbete.

Som student vill du veta mer om vilket yrkesliv som väntar dig som statsvetare: Vad gör man med sin examen? Har alumnerna jobb? Är alla "utredare"?

Som tidigare student är du kanske fortfarande nyfiken på vad som händer på institutionen, inom utbildningen och forskningen. Nätverket och dessa träffar är institutionens sätt att stilla nyfikenheten, kanske fortbilda och definitivt återknyta kontakter som vi betraktar som ytterst värdefulla.

Två människor går nerför en trappa och det vita universitetshuset är i bakgrunden.

Vad hände sedan?

Läs om hur det gick för våra tidigare studenter efter en examen från Statsvetenskapliga institutionen.

Det talas mycket om att knyta band med alumnis (eng.) eller alumner (sv.) på svenska lärosäten. För oss är kontakten med tidigare studenter inget nytt. Vi vårdar sedan länge den typen av relationer.

Vad vi nu, i likhet med många andra institutioner på Lunds universitet, har gjort är att formalisera kontakterna genom ett nätverk och börjat bygga upp en mindre verksamhet.

Sedan 2010 håller institutionen dessutom alumnträffar på Eden i Lund som lockar mycket folk och är mycket uppskattade. Till innehållet är träffarna en blandning av ämnesspecifika seminarier, nätverkande samt forum för återkoppling och diskussion kring utbildningen i statsvetenskap.

Alumnverksamheten är vårt svar på önskningar från två håll

Från ett håll, våra studenter som vill veta mer om vilket yrkesliv som väntar en statsvetare: vad gör de med en Pol. Mag. eller en Fil. Kand i Statsvetenskap från Lunds universitet? Var gör de det? Har de jobb? Är alla "utredare"?

I detta avseende är det elektroniska nätverket ovärderligt för oss. Vi har helt enkelt över 750 personers exempel att visa på. Och nätverket blir således en viktig del i vår övergripande ambition att i högre grad yrkesanpassa utbildningen och visa på karriärsmöjligheterna.

Från ett annat håll frågar sig den tidigare studenten: var det allt? Många tidigare studenter har visat sig vara påfallande nyfikna på vad som händer inom vår institution, inom utbildningen och forskningen.

Många alumner har dessutom vänt blicken tillbaka till Lund när de själva hamnat i position att rekrytera och anställa. Nätverket och dessa träffar är vårt sätt att stilla nyfikenheten, kanske fortbilda och definitivt återknyta kontakter som vi betraktar som ytterst värdefulla.

Hur går man med i nätverket? Besök www.lu.se/innovation-samverkan/alumn. Under rubriken "Vill du hålla kontakten?" kan du registrera dig som ny alumn. Den här sidan läser, via Ladok, av att du är statsvetare och placerar dig automatiskt i vår grupp. 

Välkommen åter!