Utbildning

Vår utbildning är knuten till den senaste forskningen

En del av våra fristående kurser ges inte varje termin därför att de är knutna till ett visst forskningsprojekt, som våra lärare är involverade i. Detta tycker vi ger dig som student ett spännande och aktuellt utbud av kurser, helt uppdaterade med den senaste forskningen!
Tre studenter sitter vid en uppslagen dator

Vi vill ge dig förmåga att analysera politiska företeelser i en föränderlig värld!

Viktig information

Bästa student vid Statsvetenskapliga institutionen,

Vänligen respektera de råd och rekommendationer som anges på Lunds universitets hemsida, inom statsvetenskapliga institutionen och håll er uppdaterade om utvecklingen (information till studenter).

Tack för er förståelse!

Vänliga hälsningar

Björn Badersten
Prefekt, Statsvetenskapliga institutionen

Kopplingen mellan politik och ekonomi har blivit alltmer påtaglig i samhället, samtidigt som politiskt beslutsfattande på skilda nivåer - lokal, regional, nationell och internationell - har blivit mer sammanflätat.

På Statsvetenskapliga institutionen vill vi belysa samhällets ökade komplexitet i våra olika kurser. Samtidigt är de klassiska frågorna viktiga utgångspunkter för den statsvetenskapliga analysen av politik - frågor om makt, demokrati, konflikt och samverkan.