Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Profilbild Tony Ingesson

Tony Ingesson

Biträdande universitetslektor

Profilbild Tony Ingesson

Kontraspionage och hybridkrigföring : En fallstudie av kuppförsöket i Montenegro 2016

Författare

  • Tony Ingesson

Summary, in Swedish

Enligt flera definitioner av det något lösa samtida begreppet ”hybridkrigföring”, i betydelsen primärt mellanstatliga konflikter av den typ som utspelade sig på Krim 2014 och i östra Ukraina sedan 2015, är underrättelsekomponenten en central resurs för den angripande parten. Detta öppnar upp en ny roll för kontraspionaget, som utöver sina traditionella uppgifter nu också måste ha beredskap att bemöta hybridkrigföring, i synnerhet i inledningsfaserna av en konflikt. Utifrån en fallstudie av det misslyckade kuppförsöket i Montenegro 2016 presenteras fyra olika slutsatser: att initiativet till liknande operationer kan komma från personer utanför angriparens ordinarie statsapparat; att tiden från det att nyckelpersoner rekryterats lokalt till operationens genomförande kan vara mycket kort; att det angripna landets säkerhetstjänst kan behöva prioritera prevention över bevissäkring; samt att den lokala säkerhetstjänstens organisationskultur eventuellt kan utgöra en försvårande faktor i bemötandet av denna typ av hot.

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2020-10-23

Språk

Svenska

Sidor

449-462

Publikation/Tidskrift/Serie

Statsvetenskaplig tidskrift

Volym

122

Issue

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Fahlbeckska stiftelsen

Ämne

  • Political Science

Nyckelord

  • hybridkrigföring
  • Ryssland
  • Montenegro
  • Underrättelseanalys
  • covert operations
  • vilseledning

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0039-0747