Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tomas Bergström

Tomas Bergström

Docent | Universitetslektor

Tomas Bergström

Organisatoriska vägval -- En studie av Försäkringskassans förändringsarbete

Författare

 • Fredrik Andersson
 • Tomas Bergström
 • Louise Bringselius
 • Margareta Dackehag
 • Tom Karlsson
 • Stina Melander
 • Gert Paulsson

Summary, in Swedish

Försäkringskassan är en central del av den svenska välfärdsstaten och för¬medlar mycket stora penningsummor. De förändringar som myndigheten har genomfört under senare tid i form av ny organisation och ändrade besl¬utsregler har varit omdiskuterade. Kritiker har pekat på bristande effektivi¬tet, försenade utbetalningar och hjärtlös regeltillämpning. Ett antal vägval har gjorts för att söka hitta lösningar på problem som länge påtalats med bl.a. stora skillnader i regeltillämpning mellan olika delar av landet. I denna artikel studeras dessa vägval. Diskussionen tar sin utgångspunkt i ett antal motsatspar: enhetlighet-lokal anpassning; centralisering-decentralisering; specialisering-generalistideal; samt närhet-distans. Dessa motsatspar bely¬ses med exempel från de förändringar som har skett. Den allmänna slut¬satsen är att Försäkringskassans förändringsresa har varit stormig men att det har funnits ett betydande mått av konsistens sinsemellan i de gjorda vägvalen.

Avdelning/ar

 • Nationalekonomiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Företagsekonomiska institutionen
 • Institutet för Ekonomisk forskning

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Sidor

53-76

Publikation/Tidskrift/Serie

Nordiske Organisasjonsstudier

Volym

13

Issue

4

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Fagbokforlaget

Ämne

 • Political Science
 • Economics
 • Business Administration

Nyckelord

 • vägval Swedish Social Insurance Agency
 • Försäkringskassan
 • förändringar
 • crossroads
 • change

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1501-8237