Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stina Melander, foto.

Stina Melander

Universitetslektor

Stina Melander, foto.

Organisatoriska vägval -- En studie av Försäkringskassans förändringsarbete

Författare

 • Fredrik Andersson
 • Tomas Bergström
 • Louise Bringselius
 • Margareta Dackehag
 • Tom Karlsson
 • Stina Melander
 • Gert Paulsson

Summary, in Swedish

Försäkringskassan är en central del av den svenska välfärdsstaten och för¬medlar mycket stora penningsummor. De förändringar som myndigheten har genomfört under senare tid i form av ny organisation och ändrade besl¬utsregler har varit omdiskuterade. Kritiker har pekat på bristande effektivi¬tet, försenade utbetalningar och hjärtlös regeltillämpning. Ett antal vägval har gjorts för att söka hitta lösningar på problem som länge påtalats med bl.a. stora skillnader i regeltillämpning mellan olika delar av landet. I denna artikel studeras dessa vägval. Diskussionen tar sin utgångspunkt i ett antal motsatspar: enhetlighet-lokal anpassning; centralisering-decentralisering; specialisering-generalistideal; samt närhet-distans. Dessa motsatspar bely¬ses med exempel från de förändringar som har skett. Den allmänna slut¬satsen är att Försäkringskassans förändringsresa har varit stormig men att det har funnits ett betydande mått av konsistens sinsemellan i de gjorda vägvalen.

Avdelning/ar

 • Nationalekonomiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Företagsekonomiska institutionen
 • Institutet för Ekonomisk forskning

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Sidor

53-76

Publikation/Tidskrift/Serie

Nordiske Organisasjonsstudier

Volym

13

Issue

4

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Fagbokforlaget

Ämne

 • Political Science
 • Economics
 • Business Administration

Nyckelord

 • vägval Swedish Social Insurance Agency
 • Försäkringskassan
 • förändringar
 • crossroads
 • change

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1501-8237