Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stina Melander, foto.

Stina Melander

Universitetslektor

Stina Melander, foto.

Kassakultur i förändring : Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på Försäkringskassan

Författare

 • Stina Melander

Summary, in Swedish

Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hur Försäkringskassans organisationskultur har förändrats. Mer specifikt är syftet att fånga förändringarna i Försäkringskassans organisationskultur genom att studera tjänstemännens relationer, reaktioner och handlingsstrategier över tid. De centrala frågeställningarna är följande: ”Hur har försäkringskassans organisationskultur förändrats?”, ”Hur förhåller sig de anställda till organisationskulturen?” och ”Hur kan samspelet mellan organisationskulturen och de förändringar som skedde i och med förstatligandet och sammanslagningen år 2005 och framåt förstås?”. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i begreppet organisationskultur vilket i den här studien avser de artefakter och de gemensamma normer, värden och grundläggande antaganden som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden. Fem kulturella teman strukturerar analysen: identitet, status, kön, hot och räddningar. För att kunna följa och analysera den förändring som kulturen har genomgått är dessa teman kopplade till olika förvaltningsmodeller: en byråkratisk, en professionell, en folkrörelsemodell samt en marknadsmodell. Studien baseras dels på interntidningar, dels på intervjuer med anställda. Materialet belyser Försäkringskassans förändring från att vara rotad i en småskalig folkrörelsetradition till dagens sammanslagna, statliga myndighet. Organisationskulturens djupaste lager är grundläggande antaganden. Avhandlingens lyfter fram följande tre antaganden som betydelsefulla i Försäkringskassans förändringsprocess: “Vi är olika!,” “Vi är en familj!” och “Vi har ett kontrakt!”. Dessa antaganden blev organisatoriskt överspelade och starkt hotade av de reformer som genomfördes från år 2005 och framåt men utgör fortfarande element av organisationskulturen.

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

171

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • Organizational culture
 • Försäkringskassan
 • the Swedish Social Insurance Agency
 • social insurance
 • merger
 • public servant
 • public administration.

Status

Published

Handledare

 • Tomas Bergström
 • Hanna Bäck

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 978-91-7473-735-6
 • ISBN: 978-91-7473-734-9

Försvarsdatum

6 december 2013

Försvarstid

13:15

Försvarsplats

Kemicentrums hörsal C, Getingevägen 60, Lund

Opponent

 • Vicki Johansson (Docent)