Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stina Melander, foto.

Stina Melander

Universitetslektor

Stina Melander, foto.

Det bräckliga förtroendet – om Försäkringskassans bemötande av smärtpatienter

Författare

  • Stina Melander
  • Benjamin Claréus

Summary, in Swedish

Försäkringskassan är den myndighet som administrerar huvuddelen den svenska socialförsäkringen. Medborgarnas förtroende för myndigheten har i olika mätningar visat sig vara lågt. Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen och kunskapen om Försäkringskassan förtroendesiffror genom att undersöka hur smärtdrabbade individer upplever mötet med myndigheten. Smärtdrabbade individer har som grupp stor erfarenhet av kontakter med Försäkringskassan, framförallt i samband med sjukskrivningar. Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ metodologisk ansats. Genom en enkät har faktorer som är kopplat till ett lågt respektive högt förtroende bland smärtdrabbade individer identifierats och undersökts. Enkäten har följts upp av intervjuer där fokus legat på hur och varför just dessa faktorer påverkar förtroendet. En slutsats är att det låga förtroendet kan kopplas till Försäkringskassans dubbla legitimitetsgrunder – den byråkratiska och den professionella. Visserligen innebär ett negativt besked i någon form att förtroendet sjunker, men detta kan till viss del vägas upp av ett gott bemötande. Ett gott bemötande definieras av de smärt-drabbade som ett personligt möte där myndighetens handläggare förmår att balansera den byråkratiska legitimitetens krav på förutsägbarhet med den professionella legitimitetens krav på personlig bedömning.

Avdelning/ar

  • Institutionen för psykologi
  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2019

Språk

Svenska

Sidor

31-51

Publikation/Tidskrift/Serie

Nordisk administrativt tidsskrift

Volym

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Nordiske Administrative Forbund

Ämne

  • Psychology

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0029-1285