Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stina Melander, foto.

Stina Melander

Universitetslektor

Stina Melander, foto.

Speglingar av en förvaltning i förändring: Reformeringen av Försäkringskassan

Författare

 • Fredrik Andersson
 • Tomas Bergström
 • Louise Bringselius
 • Margareta Dackehag
 • Tom Karlsson
 • Stina Melander
 • Gert Paulsson

Summary, in Swedish

Svensk statsförvaltning genomgår, precis som privat sektor, ständigt förändringar och omstruktureringar, drivna av olika samhällstrender, ledarskapsidéer och politiska styrfilosofier. Vid dessa förändringar ställs verksamheten inför vägval som på olika sätt kan påverka dess förmåga att leva upp till omgivningens krav och förväntningar. Samtidigt finns inte utrymme för risktagande, eftersom förvaltningens agerande och beslut kan vara avgörande för individers försörjning och framtid. Det ställer stora krav på dessa myndigheter, som balanserar ekonomimål, demokratimål och rättssäkerhetsmål.Denna bok avser att spegla olika organisatoriska dilemman och utmaningar som myndigheter i svensk och internationell statsförvaltning kan möta. Detta sker med utgångspunkt i en studie av Försäkringskassans enmyndighetsreform år 2005 och dess förändringsarbete under åren därefter.Bokens författare kommer från tre olika ämnesområden: företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap. Samtliga är knutna till Lunds universitet och till forskningsprogrammet ”Från många till en?” (2008-2012). Programmet finansierades av Försäkringskassan, men genomfördes självständigt. Med boken hoppas författarna kunna öka förståelsen – och intresset - för frågor om organisation, styrning och ledning i en statsförvaltning i förändring.

Avdelning/ar

 • Företagsekonomiska institutionen
 • Institutet för Ekonomisk forskning
 • Nationalekonomiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Santérus förlag

Ämne

 • Economics and Business

Nyckelord

 • politiska reformer
 • förvaltningspolitik
 • statliga myndigheter
 • organisationsförändring
 • fusioner

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7359-057-0