Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Roger Hildingsson

Roger Hildingsson

Forskare

Roger Hildingsson

Ursäkta, men hur löd klimatfrågan?

Författare

  • Sebastian Garczyna Johansson
  • Roger Hildingsson

Redaktör

  • Marianne Hall
  • Ingela Björck

Summary, in Swedish

Klimatomställning ses av många som en väg ut ur den hotande klimatkrisen. Problemet är bara att klimatomställning inte är ett entydigt begrepp, varför det i klimatdebatten förekommer olika uppfattningar om hur genomgripande samhällsförändringar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen. Somliga ser en radikal omställning av de ekonomiska och politiska systemen som en nödvändighet, medan andra ser stegvisa reformer inom ramarna för den befintliga ordningen som en möjlig väg framåt. Vad detta innebär för klimatpolitiken diskuteras av statsvetarna Sebastian Garczyna Johansson och Roger Hildingsson.

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen
  • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Sidor

29-44

Publikation/Tidskrift/Serie

15 nedslag i klimatforskningen: Dåtid Nutid Framtid

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Ämne

  • Political Science

Status

Published

Projekt

  • Governing transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050

Forskningsgrupp

  • Miljöpolitik

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-637-2338-4