Roger Hildingsson

Roger Hildingsson

Forskare

Roger Hildingsson

Intervjustudie om förutsättningar för en svensk klimatomställning - preliminära resultat.

Author

  • Annica Kronsell
  • Jamil Khan
  • Roger Hildingsson

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen
  • Trafik och väg
  • Miljö- och energisystem

Publiceringsår

2012

Language

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Ämne

  • Political Science

Status

Published