Roger Hildingsson

Roger Hildingsson

Forskare

Roger Hildingsson

Ett koldioxidsnålt samhälle - a low carbon society: en kortfattad kunskapsöversikt

Author

 • Lars J Nilsson
 • Alexandra Nikoleris
 • Fredrik N G Andersson
 • Roger Hildingsson
 • Astrid Kander
 • Jamil Khan
 • Lakso Johanna
 • Lena Neij
 • Lars-Olof Olander
 • Markku Rummukainen

Avdelning/ar

 • Miljö- och energisystem
 • Nationalekonomiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Pufendorfinstitutet
 • Ekonomisk-historiska institutionen
 • Institutet för Ekonomisk forskning
 • Internationella miljöinstitutet
 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Publiceringsår

2011

Language

Engelska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Klimatinitiativet, Lunds universitet

Ämne

 • Human Geography

Status

Unpublished