Roger Hildingsson

Roger Hildingsson

Forskare

Roger Hildingsson

Hur du röstar i EU-valet spelar roll för klimatet

Author

  • Markku Rummukainen
  • Roger Hildingsson

Summary, in Swedish

Svenska EU-parlamentariker har visat att det går att driva på för en aktiv klimat- och miljöpolitik inom EU, skriver Markku Rummukainen, professor i klimatologi, och Roger Hildingsson, statsvetare och forskare i klimatpolitik.

Avdelning/ar

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
  • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
  • Statsvetenskapliga institutionen
  • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2019-05-12

Language

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Sydsvenska Dagbladet, Debatt

Dokumenttyp

Tidningsartikel

Förlag

Sydsvenska Dagbladet

Ämne

  • Climate Research
  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1104-0068