Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Var­je text­rad, var­je ord, var­je bok­stav skall folk tryggt kun­na lita på

Hur ska journalistiken behålla läsarnas förtroende? Om detta skriver Mikael Sundström i sin sista krönika i Skånska Dagbladet “Tidningen ska man kunna lita på”.

"Det är en vik­tig på­min­nel­se i en tid när jakt på klick inte själv­klart är sam­ma sak som jakt på lång­sik­tigt lä­sar­för­troende. Det an­sluter ock­så till en vik­tig de­batt om hur man kom­bi­nerar sak­lig rap­por­tering med åsikts­dri­van­de jour­na­li­stik. En all­män kla­gan är att jour­na­lister bara tyc­ker en mas­sa sa­ker som de inte har be­lägg för. Kan­ske är det för att fak­ta och opi­ni­ons­bild­ning stun­dom blandas sam­man?"

 

Läs hela krönikan "Tidningen ska man kunna lita på" på Skånska Dagbladets webbplats

Mikael Sundströms personliga sida

Bild på Mikael Sundström

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten