Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Trump är inte den första

Mikael Sundström har i Skånska Dagbladet skrivit krönikan “Trump är inte den förste”.

Sundström skriver om Trumps väljare:

”Val­re­sul­tatet kom­pli­cerar bilden – det var inte bara tand­lösa film­sta­tister från Den sis­ta färden el­ler Winter’s Bone som röstade på Trump. Det som tyc­ks binda sam­man många av hans sup­por­trar handlar inte själv­klart om att de är för­lo­ra­re i nå­gon ab­so­lut me­ning – utan snarare att glo­ba­li­seringen gjort dem till re­la­tiva för­lo­ra­re”.

Han tar sedan upp teorin ”Trickle-down” och problemen med den teorin:

”Teo­rin om ”trickle-down” hör till det cen­trala re­pu­bli­kanska tan­ke­godset och be­skriver hur eko­no­misk po­li­tik som gynnar rika nä­rmast per au­to­ma­tik ger po­si­tiva ef­fekter ock­så för min­dre be­med­lade delar av be­folkningen”.

Krönikan finns att läsa på Skånska Dagbladets webbplats

Mikael Sundströms personliga sida
 

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten