Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Så många sorters bananer, men bara en tillåten sort

"Hur­som­helst sta­tu­eras ock­så att ba­naner skall vara ”fria från miss­bild­ningar el­ler ab­norm kur­va­tur”. Bam! Då hade fri­hets­käm­parna i Be­vara Ba­nanerna Böjda (BBB) allt­så rätt?
Well ja och nej. Des­sa stränga krav gäller om örten/bäret ifrå­ga skall få en ef­ter­traktad Klass 1-stäm­pel. Vitsen är att en kö­pa­re skall kun­na be­ställa ba­naner osedda utan att ris­kera att få hem van­skapta mons­ter som skulle få vil­ken bu­tiks­kund som helst att sträcka sig ef­ter kru­ci­fix och vig­vat­ten.
Men om man önskar sig ba­naner med ab­norm kur­va­tur så går det fint. Klass 2-ba­naner får se ut som nå­got Salvador Dali kun­de ha drömt fram utan att EU bryr sig det min­sta.

Nu undrar ni var­för jag drabbats av en plöts­lig fixe­ring vid ba­naner. Skälet är att jag ny­li­gen hade till­fäl­le att språka lite med en tvätt­äk­ta ba­nan­ex­pert. Den­ne ört- och bär­mäs­ta­re hade många in­tres­santa sa­ker att be­rätta.
Det visar sig till ex­em­pel att ba­naner är en per­fekt il­lust­ra­tion av för- och nack­delar med glo­ba­li­serad han­del."

Mikael Sundström har skrivit krönikan “Om bananer och fri handel” i Skånska Dagbladet.

Läs hela krönikan på Skånska Dagbladets webbplats

Mikael Sundströms personliga sida

Mikael Sundström

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten