Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Individernas behov och det gemensamma

"Alla sam­häl­len slits mel­lan in­di­vidernas be­hov och krav och det som kan, och kan­ske måste, göras till­sam­mans med an­dra.
1995 kom stats­ve­ta­ren Ro­bert D. Put­nam ut med es­sän Bow­ling Alone: America’s De­clin­ing Social Ca­pi­tal. Put­nam oroade sig över att det ame­ri­kanska sam­häl­let höll på att skikta sig och att man helt en­kelt inte in­ter­a­gerade med olik­ar­tade män­ni­skor i till­räck­lig om­fattning.
Bow­ling handlar inte så lite om att sitta och vänta på sin tur, och un­der tiden pratar man med var­and­ra. Liga­spel i bow­ling tryc­ker sam­man främ­lingar – ett ex­em­pel, me­nade Put­nam, på hur ett sam­man­hål­lan­de so­ci­alt ka­pi­tal kan skapas.

Kör­verk­sam­het är ett be­släk­tat ex­em­pel som på ett sätt är näs­tan mer in­tres­sant. (...)"

Mikael Sundström har skrivit krönikan “Körsång ger gemenskap” i Skånska Dagbladet.

Läs hela krönikan på Skånska Dagbladets webbplats

Mikael Sundströms personliga sida

Mikael Sundström

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten