Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Torsdagsseminarium

Öppen föreläsningsserie i freds- och konfliktvetenskap

Torsdagsseminariet är en föreläsningsserie i freds- och konfliktvetenskap där föreläsare med praktisk eller teoretisk koppling till ämnet bjuds in. Seminarierna är obligatoriska för freds- och konfliktstudenter men alla intresserade är varmt välkomna!


Välkomna på torsdagsseminarium!


Peace and conflict studies welcome Enav Birnbaum, PhD student, Hebrew University, who will give a talk on the topic “Policymaking through Street Naming In Jerusalem: When Local, National, International and Civic Actors Converge"

 

 • Var? Eden 236
 • När? Torsdag 5/3, 13.15-15
 • Hur? Alla är varmt välkomna. Obligatoriskt för studenter i freds- och konfliktvetenskap. (seminar in English)

 

Tidigare seminarieämnen

2020

 • Mikael Wahlgren, skiljeman, medlare och juridisk rådgivare. Tema: ”Hur kan erfarenheter från kommersiell medling användas vid freds- och konfliktmedling”, 27 februari, 2020 

2019

 • Gideon Aran, professor Hebrew University. Tema: "Counter-intuitive finding from a field study of Palestinian suicide terrorism in Israel", 17 oktober, 2019.
 • Magnus Ranstorp, docent och forskningsledare, Center for Asymmetric Threat Studies, Försvarshögskolan. Tema: 'Salafist-jihadistisk extremism och terrorism - en lägesbild.' 13 september, 2019. 
 • Anna Foucard och Emelie Wendesten. Tema: Fältpraktik hos United Nations Association of Georgia (UNAG) och arbetet med frågor som mänskliga rättigheter, civil aktivism och demokratisering. 28 februari, 2019.

2018

 • Gabrielle Lövquist, Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Tema: info om UCDPs världsledande datainsamlingsprojekt vars definition av väpnad konflikt är numera standard för hur konflikter systematiskt definieras och studeras. 22 november, 2018
 • Caroline Delgado, PhD, University of Manchester. Tema: Mapping in/security dynamics to capture contradictions and tensions between peacebuilding and development. Evidence from the Colombian peace process'. 18 oktober, 2018
 • Bahar Rumelili, Professor, Koc University. Tema: 'Peace and ontological security: the paradoxes of identity change'. 27 september, 2018.
 • Anders Persson, Post-doc, University of Copenhagen. Tema: 'Israel-Palestine in the contemporary Middle East.' 17 maj, 2018
 • Charles Butcher, Associate Professor, Norwegian University of Science and Technology. Tema: 'To arms or to the streets? Religious uprisings and tactical choices.' 8 mars 2018.
 • Louise Olsson, Seniorforskare, PRIO. Tema: 'Mot en mer jämställd fred: Nyanser, slogans och fakta.' 1 februari, 2018.

2017

 • Linda Åhäll, Lecturer, Keele University. Tema: 'Feminist curiosity and the militarisation of the everyday.' 30 november, 2017.
 • Michelle Pace, Professor,Roskilde University. Tema: 'Gaza in a Global Perspective: A History of Global Powers' Involvement.' 26 oktober, 2017.
 • Erik Friberg, Human Rights Officer at the United Nations Human Rights Office/OHCHR in Geneva. Tema: UN Early Warning and Action. Samarrangerat med Raoul Wallenberg-institutet. 14 september 2017.
 • Roi Silberberg, Peace educator, Peace village Neveh Shalom/Wahhat al Salaam, Israel. Tema: Educating for Peace in Israel/Palestine. 11 maj 2017.
 • Nina Wilén, Researcher, Université Libre i Bryssel, Belgien. Tema: 'Regendering the South African Army: Inclusion, Reversal and Displacement'. 27 april 2017.
 • Björn Brenner, Lektor, Försvarshögskolan. Tema: "The Gaza Strip: Local politics and society under Hamas's rule", 9 mars 2017.
 • Göran Rosenberg, författare och journalist. Tema: "Är demokratin möjlig i globaliseringens tidevarv?". 16 februari 2017.

2016

 • Filmvisning: "The age of consequences". 8 december 2016.

 • Henrik Fröjmark, policyansvarig, Internationell Männsikohjälp. Tema: "Situationen i Jordaniens flyktingläger och humanitära insatser".  3 november 2016.

 • Rouzbeh Parsi, lektor i mänskliga rättigheter vid LU, talar på temat Tillbaka till verkligheten: Iran i Mellanöstern efter kärnteknikavtalet 2015. 6 oktober 2016.
 • Kai Eide, Norges ambassdör. Tema: "Do we negotiate with terrorists? Experience from Practice!" 14 april 2016.
 • Manuel Galvis Martinez, The School of International Studies, University of Trento. Tema: Peace in Colombia? A critical reading of the forthcoming peace agreement with FARC. 11 februari.

2015

 • Jacob Linden, berättar kring sina erfarenheter som ansvarig för delar av den militära operationsplaneringen vid FN:s sektorhögkvarter vid FN-insatsen i Mali. Eden, sal 236. Torsdagen den 5 november, 13-15.
 • Lotta Themnér, projektledare hos Uppsala Conflict Data Program (UCDP). UCDP är ett världsledande datainsamlingsprojekt med fokus på både organiserat våld och arbete för fred och dess definition av väpnad konflikt är numera standard för hur konflikter systematiskt definieras och studeras. Lotta berättar om de olika typer av organiserat våld som UCDP fokuserar på och trenderna i dessa, samt presenterar programmets helt nya produkt: georefererad event-data. Kulturens Auditorium.Torsdagen den 8 oktober, 13-15
 • Sofia Tuvestad, politisk handläggare hos Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. IKFF är en internationell feministisk fredsorganisation som finns i 35 länder runt om i världen. Sofia talar på temat: Dystopisk science fiction eller teknisk utveckling? Seminarium om drönare och killer robots. Eden, sal 236. Torsdagen den 9 april, 13-15
 • Maysam Behravesh, doktorand i statsvetenskap och expert på iransk politik talar på temat “Weapons of Mass Destruction -proliferation and terrorism in an age of geopolitical turmoil”. Eden, sal 236. Torsdagen den 5 mars, kl 13-15

2014

 • Politics of Colonial Violence - med Helle Rydström, professor vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
 • Samtal om Gaza-kriget - med Karin Aggestam, Anders Persson och Lisa Strömbom, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
 • Icke-militära hotbilder på den politiska agendan: säkerhetiseringen av HIV/AIDS - med Roxanna Sjöstedt, Fil Dr och lektor i freds- och konfliktvetenskap.
 • Yoga hjälper läka gamla sår i Rwanda - hur yogaundervisning kan användas för att hela individer och bygga broar i postkonfliktuella samhällen - med Isabella Nietschke, Yogalärare och Yogaterapeut.
 • Nationality Unknown - Filmvisning och efterföljande diskussion med Joshka Wessels, forskare och dokumentärfilmare.
 • Psychological Operations in Peace Support Operations - Med Sebastian Bay, analyschef vid det tionde PSYOPS-förbandet inom svenska försvarsmakten.

2013

 • Gaza efter den arabiska våren – Hamas, opposition och effekter av omvärldens isolering. Maria Bjernevi, SIDA.
 • Den sårbara beskyddaren. Alma Johansson och det Armeniska folkmordet 1915. Maria Småberg, FD,  Historiska institutionen, Lunds Universitet.
 • Ett krig här och nu. Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, om den svenska insatsen i Afghanistan.
 • Berättelser från en studieresa. Studenter som deltagit i en studieresa till Israel- och de palestinska områdena efter att ha läst kursen War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict delar med sig av sina erfarenheter.
 • Skyldigheten att skydda - en genomförbar norm? Douglas Brommesson, docent i statvetenskap
 • Postsovjetiska krig. Nationsbyggnad och frusna konflikter. Henrik Hallgren, ordförande för Forum Eurasien
 • The Gatekeepers. Filmvisning och diskussion med forskaren och dokumentärfilmaren Joshka Wessels
 • Religiös extremism och våld mot minoriteter i Bangladesh. Jenny Lundström, människorättsaktivist och filmare visade sin film Bangladesh: Culture of Impunity, följt av ett kort föredrag på samma tema

2012

 • Challenging the global arms trade. (the right livelihood award college lecture) Henry MacLaughlin, företrädare för CAAT, campaign against arms trade. Samarrangemang med LUCSUS.
 • Västbanken från en följeslagares perspektiv - erfarenheter från Hebron. Rafik Lassel talade om sina erfarenheter som följeslagare/observatör i Israel/Palestina.
 • How effective is the UN to prevent sexual violence in conflict? Margot Wallström, Lunds universitets styrelseordförande.
 • Religion, Politics and the Current Development in Syria. Leif Stenberg, professor i Islamologi och föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier.
 • Perspectives on security in the Arctic area. Annika Bergman-Rosamond, FD, lektor i statsvetenskap, Lunds universitets
 • Individuell människohjälp i El Salvador. Maria Aviles, IM praktikant och tidigare FKV-student
 • Farmors tatueringar. Filmvisning och paneldiskussion om kvinnors öde vid de armeniska folkmordet med regissören Suzanne Khardalian och professor Eva Österberg, Lunds universitet
 • Temakväll om det armeniska folkmordet. Under 2012 stod även Freds och konflikt som medarrangör för en temakväll om det armeniska folkmordet och det skandinaviska gensvaret som var öppen för allmänheten. Temkvällen ägde rum tisdagen den 23 oktober 2012 i katedralskolans aula.

2011

 • Hur lyckas och misslyckas man i förhandling och medling? Jan Eliiasson, ambassadör, fd utrikesminister, ordf i FNs generalförsamling
 • Israelisk identitetspolitik och stadsplanering i Jerusalem. Ann-Catrin Andersson, Örebro universitet
 • Development Research Day. Föreläsningar av David Chandler, Westminster University, Christine Sylvester, Lund University, Joakim Öjendal, Göteborg University
 • Valleys of Hope and Despair (vattenkonflikter på Västbanken). Joshka Wessels, dokumentärfilmare, post-doc i freds- och konfliktforskning, Lunds universitet
 • Europeiskt underrättelsearbete som en förutsättning för gemensam säkerhetspolitik Björn Fägersten, Försvarshögskolan.
 • Västbanken från en följeslagares perspektiv Rafik Lassel, talade om sina erfarenheter som följeslagare/observatör i Israel/Palestina under hösten 2010.
 • Den osynliga säkerhetspolitiska integrationen? EU:s fredsfrämjande operationer och spåren i den svenska statsförvaltningen, Maria Strömvik(fil. dr) Försvarshögskolan i Stockholm och Statsvetenskapliga institutionen.
 • Underrättelseinhämtning och genus - Lessons Learned i Afghanistan. Major Tobbe Petterson, yrkesofficer och doktorand i underrättelseanalys
 • "35 år för fred - forskning, undervisning och politik". Freds- och framtidsforskaren Jan Öberg talar om sina erfarenheter.

2010

 • Experiencing War, Christine Sylvester, årets innehavare av Kerstin Hesselgrenprofessuren och tillika professor i kvinnostudier/internationella relationer vid Lancaster University, Storbritannien.
 • Demography and the Israel-Palestine Conflict, Ephraim Nimni, Queen's University of Belfast.
 • Dokumentärfilmaren Terje Carlsson visade och diskuterade sin dokumentär Israel vs Israel.
 • When is a War Really Over? Some Feminist Clues, Cynthia Enloe, Clark University. Arrangerat av UPF och Svenska Kvinnors Vänsterförbund.
 • Som fredsobservatör i Guatemala och Mexiko. Katarina Anjert, mastersstudent vid statsvetenskakpliga institutionen
 • Religion, tradition och den muslimska världens konflikter. Jan Hjärpe, prof emeritus i islamologi

2009

 • Jerusalem - allas stad? Jenny Oskarsson, ekumenisk följeslagare i Israel och Palestina
 • Den svenska FN-insatsen i Kongo 1960-1964. Andreas Tullberg, doktorand vid historiska institutionen, Lunds universitet, presenterar sitt avhandlingsprojekt
 • Fred med förhinder - några nedslag i processen mellan palestinier och israeler. Mathias Mossberg, ambassadör och gästforskare vid centrum för mellanösternstudier vid Lunds universitet
 • "Faith-based diplomacy" och vägen till en rättvis fred. Perspektiv på kyrkornas världsråds "Decade to Overcome Violence 2001-2010". Sara Gehlin, doktorand vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.
 • Terrorism och kontraterrorism i Sverige. Föreläsning av analytiker från Säkerhetspolisens kontraterrorismenhet
 • Gamla krig, nya offer - klusterbombsproblemetet i Vietnam idag. Tony Ingesson, fd student i FKV och med erfarenhet av praktiktjänstgöring vid svenska ambassaden i Vietnam

2008

 • Med fötterna på marken i Afghanistan. Johan Gustafsson, fd student i freds- och konfliktvetenskap, berättar som sina erfarenheter av att deltaga i försvarsmaktens utlandsstyrka
 • Fredsjournalistik. Liselotte Olsson berättar om sina erfarenheter av en "Minor Field Study" i Sierra Leone
 • The European Union's Normative Strategy for Sustainable Peace. Ian Manners, docent och forskare vid Danish Institute for International Studies (DIIS)
 • Vad är ett krig -- och vad gör det med samhället? Goran Basic, doktorand i sociologi vid Lunds universitet, berättar om sin ”krigsforskning” med utgångspunkt i eget fältarbete i Bosnien.
 • Svensk militärs roll i återuppbyggnaden av Afghanistan. Jacob Lindén, officer i den svenska insatsstyrkan

2007

 • Fred, säkerhet och utveckling i Mellanöstern och Nordafrika. Maria Bjernevi, Programkoordinator på SIDA, tidigare analytiker på Säpo
 • Rättigheter, religion och sekulär demokrati. Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, Kalmar högskola.
 • FN och konflikthantering. Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
 • The Zionist/Crusader war against the Muslims” – Ideology and organization of al-Qaida after 9/11. Lars Erslev Andersen, lektor i Mellanösternstudier, Syddansk Universitet
 • Stupni Do - att bevittna folkmord. Peter Nilsson, överstelöjtnant, Södra Skånska Regementet (P7)
 • Fredsbegreppets förändringar: Om modernitet, Nobel och fredspriset. Rebecka Lettevall, lektor i idéhistoria på Södertörns högskola, forskningsledare på Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, och försteintendent på Nobelmuseets forskningsavdelning
 • EU:s fredsfrämjande insatser. Maria Strömvik, forskare vid statsvetenskapliga institutionen och tidigare analytiker på Utrikesdepartementet

2006

 • Den nordiska observatörsmissionen SLMM och fredsprocessen i Sri Lanka. Anna Valve, handläggare vid enheten för global säkerhet på Utrikesdepartementet och tidigare observatör i SLMM
 • Krigen i forna Jugoslavien på 1990-talet. Historiska och samtida perspektiv på det så kallade tredje Balkankriget. Sanimir Resic, lektor i öst- och centraleuropakunskap
 • Libanon kriget: Berättigat våld eller övervåld? Om proportionalitet och krigföring. Magnus Jiborn, lektor i praktisk filosofi

Kontakt

Roxanna Sjöstedt

Ämnesföreståndare
Telefon: 046-222 46 01
E-post: roxanna [dot] sjostedt [at] svet [dot] lu [dot] se