Statsvetenskap

Varför finns det krig? Hur kommer det sig att människor sluter sig samman i stater? Varför är vissa stater demokratier och andra diktaturer? Varför är vissa stater rika och andra fattiga? Vad innebär egentligen globalisering? Vilket är det goda samhället och vem bestämmer det? 

Inom statsvetenskapen söker man svar på sådana stora frågor. Men statsvetare intresserar sig också för det mer lokala och vardagliga, t ex hur det kommer sig att människor röstade på ett visst sätt i kommunalvalet, varför det ibland är så svårt att genomföra politiska beslut i kommun och landsting, eller varför fler kvinnor är hemarbetande än män. 

Statsvetenskap brukar beskrivas som det statsvetenskapliga studiet av politik. Målet med utbildningen i statsvetenskap är att förmåga att förklara och analysera politiska företeelser.

Utbildning i statsvetenskap

För att se våra många kurser och program i ämnet statsvetenskap besök gärna sidorna:

Forskning i statsvetenskap

Forskningsgrupper

Forskningsprojekt

Medarbetare

Personal knutna till ämnet statsvetenskap