Freds- och konfliktvetenskap

Forskning

Forskning i freds- och konfliktvetenskap är flervetenskaplig med en rad ämnen representerade såsom statsvetenskap, folkrätt, underrättelseanalys, historia, socialantropologi och ekonomisk historia.

Forskningsgrupper

Forskningsprojekt

Torsdagsseminarium

Torsdagsseminarium är en öppen föreläsningsserie i freds- och konfliktvetenskap. Alla intresserade är varmt välkomna!

Seminarierna är obligatoriska för freds- och konfliktstudenter.

Läs mer om tidigare seminarieämnen