Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Freds- och konfliktvetenskap

Mer om utbildning i ämnet

Våra kurser vänder sig till studenter som söker flervetenskapliga perspektiv på konflikt, konflikthantering och fredsbyggande.

Krig och väpnade konflikter studeras både utifrån historiska perspektiv och hur olika teoretiska ansatser förklarar både mellanstatliga och inomstatliga konflikter. Konfliktlösning diskuteras med utgångspunkt i diplomati, förhandling och medling och olika typer av konfliktförebyggande åtgärder, demokratiserings- och försoningsprocesser studeras.

Allmänna kurser i freds- och konfliktvetenskap ges upp till 90 högskolepoäng på heltid och ämnet kan utgöra huvudområde i kandidatexamen.

Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap

Masternivå i freds- och konfliktvetenskap

Studenter med en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap kan även läsa vidare på mastersnivå. Det finns även ett statsvetenskapligt mastersprogram med möjlighet att välja freds- och konflikt som inriktning. Tre internationella och flervetenskapliga mastersprogram vid samhällsvetenskapliga fakulteten startar också med inriktning på utvecklingsstudier, globala studier eller genus

Läs mer på Lunds universitets centrala webbplats:

Miniföreläsning om icke-linjär anteckningsteknik

För den som är nyfiken på nya sätt att utveckla sin studieteknik har en av våra FKV lärare Tony Ingesson producerat en miniföreläsning om icke-linjär anteckningsteknik. Metoden påminner om s.k. "mindmaps" och kan exempelvis användas för att ta anteckningar under föreläsningar. Se hela miniföreläsningen på YouTube.

Lärobok om den israelisk-palestinska konflikten

Hur kan vi förstå och förklara den israelisk-palestinska konflikten som pågått i mer än hundra år och som ofta beskrivs som djupt rotad och svårlöst? På vilket sätt har konflikten förändrats över tid? Vilken betydelse har stormaktspolitik, territorium och nationalism för konfliktens dynamik? Vilka diplomatiska medlingsförsök och fredsbyggande insatser har gjorts av det internationella samfundet under fredsprocessens gång? Vilka är de största hindren för att skapa en varaktig fred mellan israeler och palestinier? Dessa är några av de frågor som analyseras i denna bok utifrån tre övergripande perspektiv: konfliktanalys, identitetspolitik och konfliktlösning.

Läs mer på Studentlitteratur.se

Internationella utbyten

Att åka som utbytesstudent innebär en hel del fördelar jämfört med om du söker på egen hand till ett utländskt lärosäte:

  • inga akademiska avgifter
  • studierna tillgodoräknas snabbt
  • oftast hjälp med att skaffa bostad
  • välarrangerade välkomstveckor med kulturella aktiviteter, språkstudier och sociala aktiviteter.

Samtliga lärosäten inom institutionens utbytesprogram är godkända av Högskoleverket, dvs. utbildningen är akademiskt erkänd vilket innebär att den kan tillgodoräknas i Sverige.

Du kan inte ta examen vid värduniversitetet utomlands. Studierna tillgodoräknas normalt som valfria poäng i din examen vid hemuniversitetet, inom ramen för examen eller som extra meriter utanför examen. Oavsett vilket, så påverkar det inte dina möjligheter att läsa dina valfria poäng inom ditt program i Lund.

Kontakt

Ämnesföreståndare

Roxanna Sjöstedt
Telefon: 046-222 46 01
E-post: roxanna [dot] sjostedt [at] svet [dot] lu [dot] se 

Studievägledare

Daniel Alfons, rum: 232
Telefontid: Torsdagar 10-12 
Telefon: 046-222 89 50

Mats Janér, rum: 233
Telefontid: Tisdagar och torsdagar 10-12
Telefon: 046-222 80 48

Lidija Lindoff, rum: 133
Telefontider: Tisdagar och onsdagar kl.10.00 - 11.45
Telefon: 046-222 89 38

E-post: 
studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Studieadministratör

Jessica Blom Larsson
Telefon: 046-222 82 05
E-post: expeditionen [at] svet [dot] lu [dot] se

Studievägledning

Studievägledningen hjälper dig när du vill ha upplysningar om utbildningsvägar där freds- och konfliktvetenskap ingår. Vidare finns det möjlighet att ställa frågor och få information om studierna vid institutionen, exempelvis om kursernas uppläggning, kurslitteratur, undervisning och studieplanering. Anståndsansökningar för fullgörandet av militärtjänstgöring finns hos studievägledningen, som även hjälper dig att fylla i blanketterna. Vid studieförseningar eller studiesvårigheter kan samtal med studievägledaren underlätta och alternativa studievägar diskuteras.

Syftet med studievägledningen är att hjälpa dig genom studierna men den kan även utnyttjas till att påverka och förbättra utbildningen. Kom därför in och diskutera med studievägledningen om det är något du vill förändra, berömma eller klaga på.

Gå till institutionens sidor om studievägledning.

Har du skrivit uppsats på temat Fred och konflikt?

FNs Universitets akademiska tidskrift ‘Peace and Progress’ (UPP), har startats av masterstudenter vid FNs Universitet i Tokyo.

Redaktörerna uppmanar studenter som skriver uppsats på relevant tema att skicka in sina verk för publicering. 

De ser gärna att studenter från Lunds Statsvetenskapliga Institution som är intresserade av Freds- och konfliktforskning publicerar sina verk i UPP. Detta är ett utmärkt tillfälle för studenter att dela sin forskning och idéer angående många av de globalt viktigaste frågorna vi står inför.

Mer om "The UNU Graduate Student Journal" (pdf, 232,5 kB, nytt fönster)