Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet för www.svet.lu.se

Stadsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsens adress: www.svet.lu.se
Organisatorisk tillhörighet: Lunds universitet

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Vad kan jag göra om jag inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Kontakta oss

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet - Myndigheten för digital förvaltning (Nytt fönster) 

Teknisk information

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

  • En del länkar uppfyller inte kravet på tydlighet. WCAG 2.4.4 (A)
  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. WCAG 1.4.3 (AA)
  • Det finns filmer som saknar textning. WCAG 1.2.2 (A)
  • På vissa sidor kan det finnas avsteg från en korrekt rubrikstruktur. WCAG 2.4.6 (AA)

 Ovanstående brister arbetar vi på att korrigera.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen har testats med vertyget Wave.
Webbredaktören gör stickprovskontroller av webbplatsens innehåll.
Senaste bedömningen gjordes november 2020.

Senast uppdaterad

Redogörelsen uppdaterades senast den 6 november 2020

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns

Kontakta oss