Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mi Lennhag

Mi Lennhag

Doktorand

Mi Lennhag

Introduktion - Fyra aktuella frågor. Språket, aktivismen, korruptionen och "splittringen"

Författare

  • Mi Lennhag

Summary, in Swedish

10TAL nr 17/18 Ukraina är en unik intro­duk­tion till sam­tida ukrainsk lit­te­ra­tur, konst och kul­tur­de­batt. Vi pre­sen­te­rar 25 ukrainska för­fat­tare, över­sät­tare och konst­nä­rer, som alla på ett eller annat sätt för­hål­ler sig till kri­get, inva­sio­nen och lit­te­ra­tu­rens roll i dagens Ukraina. 10TALs num­mer är det första någon­sin som helt foku­se­rar på Ukrainas sam­tida lit­te­ra­tur och kultur.

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

10-TAL Ukraina : Världsunikt dubbelnummer om Ukraina

Volym

nr 17/18

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

10tal

Ämne

  • Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
  • General Literature Studies
  • History

Status

Published