Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lisa Justesen

Lisa Justesen

Gästforskare

Lisa Justesen

The Emerging Outer Space Order : Professional Orders, Heterarchy, Hypermodernity and Political Reason

Den framväxande rymdordningen : professionella ordningar, heterarki, hypermodernitet och politiskt förnuft

Författare

 • Lisa Justesen

Summary, in Swedish

Den politiska ordningen i rymden har tidigare betraktats som en förlängning av den politiska ordningen på jorden. I den här avhandlingen hävdar jag istället att den framväxande politiska ordningen i rymden definierar internationella förhållanden på jorden. Nya insikter om den politiska dynamiken i rymden ger oss därför en bättre förståelse för den nuvarande världsordningen. Dessutom ger en fördjupad kunskap om vilken sorts ordning som växer fram i rymden oss möjligheter att påverka dess riktning om vi skulle finna detta önskvärt. Således söker denna avhandling besvara den övergripande frågan: Hur kan vi beskriva den sortens ordning som växer fram i rymden och det inflytande denna ordning har på världsordningen? Omfattande etnografiska studier, arkivstudier samt elitintervjuer med ledande företrädare för centrala yrkesgrupper som arbetar med rymdfrågor ligger till grund för undersökningen som är utpräglat explorativ.

Undersökningen visar att den framväxande politiska ordningen i rymden bäst kan beskrivas, varken som anarkisk eller hierarkisk, utan snarare som heterarkisk. Det betyder att det inte finns en utan flera parallella ordningar, ofta i samverkan men utan ett gemensamt politiskt centrum. Den framväxande ordningen är dessutom i hög grad teknisk och avpolitiserad. Fem olika professionella gemenskaper definierar den framväxande rymdordningen och dess inriktning varav de mest framträdande och inflytelserika är den vetenskapliga, den kommersiella och den militära, de minst betydelsefulla är den politiska/diplomatiska och den legala.
I avhandlingen teoretiseras också om hur den framväxande rymdordningen konstituerar övergången till hypermordernitet, bland annat eftersom ett ökat antal satelliter bildar ett enormt ”transmissionsbälte” i rymden. I förlängningen leder också rymdordningen till ett ”kosmologiskt skifte” eftersom vi ger oss mer permanent och längre ut i rymden. Sammantaget blir vikten av politiskt ansvar och reflektion på individnivå alltmer väsentligt liksom nya sätt att se på professionella identiteter och deras ordningsskapande funktion för politiken.

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2021

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

201

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

Nyckelord

 • Outer space
 • Order
 • Heterarchy
 • Hypermodernity
 • Political reason
 • Theorizing
 • Diorama
 • rymden
 • ordning
 • djupstrukturer
 • heterarki
 • hypermodernitet
 • politiskt förnuft
 • diorama

Status

Published

Handledare

 • Magnus Jerneck
 • Håkan Edström

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 978-91-7895-834-4
 • ISBN: 978-91-7895-833-7

Försvarsdatum

20 maj 2021

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Online, LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/68113460958

Opponent

 • Mark Rhinard (Professor)