Kristina Jönsson

Kristina Jönsson

Universitetslektor

Kristina Jönsson

Globalization, Authoritarian Regimes and Political Change: Vietnam and Laos

Author

  • Kristina Jönsson

Editor

  • Catarina Kinnvall
  • Kristina Jönsson

Summary, in English

Abstract is not available

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2002

Language

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Globalization and Democratization in Asia: the Construction of Identity

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Routledge

Ämne

  • Political Science

Nyckelord

  • Politik i tredje världen

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 0-415-27730-2