Kristina Jönsson

Kristina Jönsson

Universitetslektor

Kristina Jönsson

Unity-in-diversity? Regional Identity Building in Southeast Asia

Author

 • Kristina Jönsson

Avdelning/ar

 • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
 • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2008

Language

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Working papers in contemporary Asian studies

Issue

29

Dokumenttyp

Working paper

Förlag

Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University

Ämne

 • Political Science
 • Other Social Sciences

Nyckelord

 • Regionalism
 • regional integration
 • ASEAN
 • identity building
 • Southeast Asia
 • Laos
 • Burma/Myanmar

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1652-4128
 • ISBN: 91-975727-8-0