Kristina Jönsson

Kristina Jönsson

Universitetslektor

Kristina Jönsson

Issue without Boundaries: HIV/AIDS in Southeast Asia

Author

 • Kristina Jönsson

Avdelning/ar

 • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
 • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2006

Language

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Working papers in contemporary Asian studies

Issue

19

Dokumenttyp

Working paper

Förlag

Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University

Ämne

 • Other Social Sciences
 • Political Science

Nyckelord

 • HIV/AIDS
 • Southeast Asia
 • Thailand
 • Burma/Myanmar
 • Cambodia
 • Vietnam
 • Laos
 • policymaking
 • globalisation
 • governance.

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1652-4128
 • ISBN: 91-975726-8-3