Kristina Jönsson

Kristina Jönsson

Universitetslektor

Kristina Jönsson

Demokratiska värderingar - universella eller kontextuella?

Author

  • Kristina Jönsson

Editor

  • Göran Hydén

Summary, in English

Abstract is not available

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

1998

Language

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Demokratisering i tredje världen

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

  • Political Science

Nyckelord

  • Politik i tredje världen

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 91-44-00668-3