Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Öppettider och bra att veta under sommaren

På denna sida hittar du information om:
– Sommaröppet på institutionen
– Kontaktuppgifter under sommaren
– Uppsatsinlämning och examinationer i augusti

En student sitter i gräset med en dator i knäet.

Sommaröppet på institutionen

Eden är helt stängt under perioden 18 juni–7 augusti.

Huvudentrén är öppen för studenter med LU-kort under perioden 8 augusti–12 augusti kl. 08.00–17.00.

Från och med 15 augusti gäller normala öppettider.

Kontaktuppgifter under sommaren

Expeditionen kan nås via e-post expedition [at] svet [dot] lu [dot] se och telefon 046-222 82 05 fram till och med 1 juli. Sedan är den stängd fram till och med 22 augusti.

Vaktmästaren kan nås via e-post och telefon fram till den 1 juli. Sedan är vaktmästeriet stängt fram till 1 augusti.

Studievägledningen kommer att vara stängd 28 juni–15 augusti. E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Studierektor för grundutbildningen nås via e-post fram till 1 juli och sedan från 8 augusti.

Studierektor för forskarutbildningen nås fram till 30 juni, mellan 11–18 juli samt 26–27 juli och från 19 augusti.

Prefekt nås via e-post 4–8 juli och från 5 augusti.

Biträdande prefekt nås via e-post fram till 1 juli och från 1 augusti.

Biträdande prefekt för samordning forskning nås på telefon och epost fram till den siste juni och åter från den 1 augusti.

Uppsatsinlämning och uppsamlingsexamination i augusti

Statsvetenskap (uppsats- och examensarbeten)

Uppsamlingstillfälle för uppsats- och examensarbeten i statsvetenskap (samtliga nivåer) erbjuds i augusti. Deadline för inlämning är kl. 11.00 den 15 augusti. Examinationsseminarier hålls 22–26 augusti.

Länk till Canvas och mer detaljerad information om inlämningsförfarandet.

Statsvetenskap grundkurs 1–30 hp (STVA13)

Uppsamlingsprov erbjuds för samtliga delkurser inom statsvetenskap grundkurs 1–30 hp (STVA13) med utlämning 15 augusti kl.10.00. Ingen föranmälan krävs.

Proven publiceras på respektive kursyta i Canvas. Om du inte har åtkomst till vårterminens kursytor i Canvas måste du omregistrera dig. Vänligen ta kontakt med expeditionen. Ingen annan föranmälan krävs.

Politik och styrelse (STVA12)
Ett särskilt uppsamlingsprov erbjuds för delkursen politik och styrelse inom tidigare grundkurs STVA12 med utlämning 15 augusti kl.10.00. Föranmälan krävs för åtkomst till särskild kursyta i Canvas där uppsamlingsprovet publiceras. Vänligen föranmäl dig senast 12 augusti genom mejl till studievägledare Daniel Alfons.

STVA22 Statsvetenskaplig metodologi

Uppsamlingsprov erbjuds 15 augusti kl. 10.00.

Proven publiceras på respektive kursyta i Canvas. Om du inte har åtkomst till vårterminens kursytor i Canvas måste du omregistrera dig. Vänligen ta kontakt med expeditionen. Ingen annan föranmälan krävs.

Freds- och konfliktvetenskap

För de studenter som önskar lämna in kandidatuppsatsen i augusti är inlämningsdatum 17 augusti. Examinationsseminariet äger rum mellan 24-25 augusti. Vanliga rutiner gäller för inlämnande av papperskopior och publicering i LUP. Dessa återfinns på kursytan i Canvas. Meddela Roxanna Sjöstedt (roxanna [dot] sjostedt [at] svet [dot] lu [dot] se) senast 12 augusti om du ska lämna in.

Vid behov finns det möjlighet att skriva uppsamlingstentamen inom alla delkurser på FKVA12, FKVA22 och FKVK02 i augusti. Dessa tentamina lämnas ut via respektive kursyta i Canvas 15 augusti och lämnas in via Canvas 19 augusti enligt instruktioner i hemtentamen. Den som önskar skriva uppsamlingstentamen måste anmäla sig senast 5 augusti till Roxanna Sjöstedt (roxanna [dot] sjostedt [at] svet [dot] lu [dot] se) och meddela vilken kurs som är aktuell.

Trevlig sommar!

Statsvetenskapliga institutionen