Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Öppettider och bra att veta under sommaren

På denna sida hittar du information om:

· Sommaröppet på institutionen
· Kontaktuppgifter under sommaren
· Uppsatsinlämning och examination i augusti
· Din ansökan till höstterminen 2017/ Viktiga datum
· Svarskrav
· Introduktionsbrev
· Sen anmälan / efteranmälan
· Höstterminen 2017/ Scheman/ Introduktionsmöten
· Generella frågor om anmälan och antagning
· Kontaktuppgifter till allmänna studievägledningen
· Mer information om höstens kurser och program

Sommaröppet på institutionen

Eden är helt stängt under perioden 17 juni - 6 augusti.

Huvudentrén är öppen för studenter med LU-kort under perioden 7 augusti - 11 augusti 08.00-17.00.

Från och med 14 augusti gäller normala öppettider.
 

Kontaktuppgifter under sommaren

Receptionen kan nås via e-post Expedition [at] svet [dot] lu [dot] se och telefon 046-222 89 52 fram till och med 1 juli. Sedan är den stängd fram till och med 22 augusti.

Vaktmästaren kan nås via e-post och telefon fram till den 7 juli. Sedan är vaktmästeriet stängt fram till och med 6 augusti.

Studievägledningen kommer att svara på mejl under juli månad men svarstiderna kan variera. E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Studierektor för grundutbildningen nås via e-post från 7 augusti.

Prefekt kan nås via e-post fram till 30 juni, samt den 17-28 juli och sedan återigen från 21 augusti.

Biträdande prefekt är nåbar via e-post mellan 3 juli och 14 juli, samt från 7 augusti.

 

Uppsatsinlämning och uppsamlingsexamination i augusti

Statsvetenskap (uppsats- och examensarbeten)
Uppsamlingstillfälle för uppsats- och examensarbeten i statsvetenskap (samtliga nivåer) erbjuds i augusti. Deadline för inlämning är kl.11.00 den 14 augusti. Examinationsseminarier hålls vecka 34, dvs. 23-25 augusti. För mer detaljerad information om inlämningsförfarandet vänligen gå till våra sidor om uppsatsarbete.
 

Statsvetenskap grundkurs 1-30 hp
Uppsamlingsprov erbjuds för samtliga delkurser inom statsvetenskap grundkurs 1-30 hp. Den 14 augusti kl. 10.00. publiceras uppsamlingsprov för delkurs 1 statsvetenskaplig introduktion och delkurs 2 politik och styrelse. Den 15 augusti kl.10.00 publiceras omprov för delkurs 3 internationell politik. Proven publiceras i Live@Lund. Observera att du måste vara omregistrerad och ha access till kurssidan i Live@Lund för att kunna examinera kursen. Ingen föranmälan krävs.

 

STVA22 Statsvetenskaplig metodologi
Uppsamlingsprov erbjuds den 14 augusti kl. 10. Proven publiceras i Live@Lund. Observera att du måste vara omregistrerad och ha access till kurssidan i Live@Lund för att kunna examinera kursen. Ingen föranmälan krävs.

 

Freds- och konfliktvetenskap

För de studenter som önskar lämna in sin kandidatuppsatsen i augusti är sista inlämningsdatum den 18 augusti kl 12.00. Examinationsseminarierna äger rum 23 och 24 augusti. Vanliga rutiner gäller för inlämnande av papperskopior och publicering i LUP. Dessa återfinns på uppsatskursens hemsida på live@lund. Om du har frågor gällande eftersläntrarinlämningen, kontakta lisa [dot] strombom [at] svet [dot] lu [dot] se

Vid behov finns det möjlighet att skriva uppsamlingstentamen inom alla delkurser på FKVA12, FKVA22 och FKVK02 i augusti. Dessa tentamina lämnas ut via respektive delkurs hemsida den 18 augusti kl 08.00 och lämnas in via live@lund den 24 augusti kl 16.00. Den som önskar skriva uppsamlingstentamen måste anmäla sig och meddela vilken kurs som är aktuell till lisa [dot] strombom [at] svet [dot] lu [dot] se, senast den 14 augusti.

 

Din ansökan till höstterminen 2017

Viktiga datum

21 juni: Sista kompletteringsdag

13 juli: Antagningsbesked 1 med svarskrav

28 juli: Sista svarsdag på antagningsbesked 1

3 augusti: Antagningsbesked 2 

Svarskrav

Det är svarskrav på antagningsbesked 1. 28 juli är sista svarsdag för antagningsbesked 1.
 

Introduktionsbrev

Introduktionsbrev med information om höstterminens studier kommer att skickas ut kort efter antagningsbesked 1 till alla antagna studenter. Introduktionsbrevet kommer att skickas till e-postadressen som studenten uppgivit på www.antagning.se vid sin anmälan. En andra omgång av antagningsbrev skickas till antagna studenter kort efter antagningsbesked 2. OBS! Vid detta tillfälle skickas introduktionsbrev endast till studenter som antagits vid andra antagningsomgången. Studenter som redan fått ett antagningsbrev i juli får alltså inte ett nytt.
 

Sen anmälan och efteranmälan

Sen anmälan till ett antal av höstens kurser i statsvetenskap och freds- och konfliktvetenskap öppnar den 14 juli. En sen anmälan eller efteranmälan kommer inte att påverka en anmälan som du har gjort i tid. Du kan bli antagen till ytterligare 45 högskolepoäng. Rangordna sökalternativen på din efteranmälan i prioritetsordning. Urvalskriterier vid sen anmälan är det datum din anmälan kom myndigheten tillhanda. Om du inte har läst vid universitet eller högskola tidigare måste du även ladda upp dina gymnasiebetyg på www.antagning.se för att styrka din grundläggande behörighet. Information om hur du laddar upp dokument hittar du på www.antagning.se. Sen anmälan och efteranmälan görs på www.antagning.se.

 

Höstterminen 2017

Höstterminen startar formellt den 28 augusti och pågår formellt fram till 14 januari 2018.

Scheman

Scheman för kurser med kursstart 28 augusti publiceras här på www.svet.lu.se under respektive kurs/delkurs. Se våra utbildningssidor.

Introduktionsmöten

Här på statsvetenskapliga institutionens webbplats hittar du alla tider för höstterminens introduktionsmöten den 28 augusti. Läs mer under utbildning/studieinformation/Introduktionsmöten.

Introduktionsbrev skickas via e-post till alla antagna studenter.

 

Generella frågor om din anmälan och antagning

För frågor om din anmälan, registrerade meriter, antagningsbesked kan du kontakta antagningsservice:

Antagningsservice: 0771-550 720.
De svarar måndag till fredag, 9–16. 
Antagningsservice kan hjälpa dig med bland annat följande vanliga frågor.

För frågor om behörighetsbeslut och urval kan du kontakta den lokala antagningsavdelningen vid Lunds universitet:

Antagningsavdelningen: 046-2229300.
De nås mån-tors mellan 10-12 (mån, tis och torsdag) eller skicka e-post till lant [at] stu [dot] lu [dot] se. Vid kontakt med e-post uppge alltid namn och personnummer.
Du kan även ställa din fråga på följande elektroniska kontaktformulär.

 

Kontaktuppgifter till den allmänna studievägledningen

Den allmänna studievägledningen kan svara på frågor av generell karaktär men inte specifika frågor om statsvetenskap och freds- och konfliktvetenskap.

Du hittar mer information och kontaktuppgifter på Lunds universitets webbplats:
 lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studievagledning

 

Mer information om höstens kurser och program

Fristående kurser hösten 2017

Kurser som inte är på nybörjarnivå är ofta knutna till ett visst forskningsprojekt, som en viss lärare är involverad i, och ges därför inte varje termin. För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av se nedan:

Grundkurser:

Statsvetenskaplig grundkurs STVA12

Freds- och konfliktvetenskap, grundkurs FKVA12

Underrättelseanalys UNDB01

Politik och styrelse STVA02 (DISTANS!)

Utvärdering av offentlig verksamhet STVB13 (DISTANS!)

Fortsättningskurser:

Statsvetenskap fortsättningskurs STVA22

Freds- och konfliktvetenskap fortsättningskurs FKVA22

War and Peace in the Western Balkans FKVB22

Kandidatkurser:

Kandidatkurs i statsvetenskap STVK02

Underrättelseanalys UNDK01

Avancerad nivå:

Policy-making Processes - Actors, Causes and Consequences  STVN10 (Höstterminens kurs presenteras på vår engelska webb)

Political Science Methodology 15hp STVN14

Politisk ordning i tid och rum 15hp STVP20

European Governance 15hp STVP30

Rationality, Emotions and War 15hp STVN16

Examensarbete STVM20

Examensarbete för masterexamen (2 år) STVM25

  

Program som startar hösten 2017

Politices kandidatprogrammet startar till hösten med statsvetenskap grundkurs 1-30 hp.

Kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap startar till hösten med freds- och konfliktvetenskap grundkurs 1-30 hp

Samhällsvetenskapligt masterprogram (två år), inriktning statsvetenskap startar till hösten med introducerande kursen politisk ordning i tid och rum 15 hp (STVP20)

Master of Science (Two Years) in European Affairs startar till hösten med den introducerande kursen European Governance 15 hp (STVP30)

Master of Science (Two Years) in Welfare Policies and Management startar till hösten med den introducerande kursen Welfare Regimes in Transition. Comparative Perspectives on Policies 15 hp (WPMP01)

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

www.sam.lu.se/utbildning

 

Väl mött på introduktionsmötena den 28 augusti!

Statsvetenskapliga institutionen

 

Sidansvarig:

Studenter i gräset på sommaren.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten