Johannes Lindvall

Johannes Lindvall

Professor

Johannes Lindvall

Economic Crises as Political Opportunities

Author

  • Johannes Lindvall

Editor

  • Mats Benner

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2013

Language

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Before and Beyond the Global Economic Crisis

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Edward Elgar Publishing

Ämne

  • Political Science

Status

Published