Johannes Lindvall

Johannes Lindvall

Professor

Johannes Lindvall

Starkt stöd för obligatorisk barnvaccination

Författare

  • Johannes Lindvall
  • Björn Rönnerstrand
  • Frida Sandelin

Editor

  • Ulrika Andersson
  • Björn Rönnerstrand
  • Patrik Öhberg
  • Annika Bergström

Summary, in Swedish

Återkommande utbrott av mässling i Europa och Nordamerika har väckt frågan om
obligatoriska vaccinationsprogram till liv både i Sverige och i andra delar av världen. I detta kapitel redovisas unika resultat från 2018 års nationella SOM-undersökning, som visar hur stödet för obligatorisk barnvaccination skiljer sig åt mellan olika samhällsgrupper i Sverige. Analysen visar att det finns ett stort stöd för införande av obligatorisk barnvaccination – tre av fyra svenskar anser att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag. Stödet är starkare bland äldre och bland personer som ofta läser morgontidningar. Stödet är svagare bland personer som saknar förtroende för sjukvårdspersonal och som ber till Gud minst en gång per månad.

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2019

Språk

Svenska

Sidor

231-249

Publikation/Tidskrift/Serie

Storm och stiltje

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

SOM-institutet, Göteborgs universitet

Ämne

  • Political Science

Status

Published