Johannes Lindvall

Johannes Lindvall

Professor

Johannes Lindvall

När Branting mötte Söderblom. Socialdemokraternas pragmatiska religionspolitik under mellankrigstiden

Författare

  • Johannes Lindvall

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2016

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Ämne

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-980551-6-0