Johannes Lindvall

Johannes Lindvall

Professor

Johannes Lindvall

Motsättning mellan arbetande och arbetslösa dilemma för S

Författare

  • Johannes Lindvall
  • David Rueda

Ämne

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1101-2447