Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunikation, webb och grafisk profil

Vem vill du nå, vilket är budskapet, hur når du ut och hur ska det se ut?

På denna sida hittar du användbar information om kommunikation, våra webbsidor och Lunds universitets riktlinjer och grafiska profil.

LUCRIS hjälper dig att nå ut med din forskning

LUCRIS är Lunds universitets system för forskningsinformation. Syftet med LUCRIS är att synliggöra enskilda forskares, forskargruppers och Lunds universitets samlade forskning. Det publika visningsgränssnittet till LUCRIS kallas Forskningsportalen. Syftet med portalen är att ge externa besökare en bild av vilken forskning som bedrivs vid Lunds universitet. Den riktar sig till allmänheten, media, forskningsfinansiärer med flera.

Genom Forskningsportalen kan forskarkol­legor, studenter, journalister och en intresserad allmänhet hitta din forskning. Här kan tvärve­tenskapliga samarbeten lyftas och uppstå. Du kan visa vilka samarbeten du har, vilka publika­tioner du har skrivit och andra aktiviteter som din forskning genererat. LUCRIS används också i universitetets och fakultetens arbete med utvärderingar, planering och strategier. Den information som registreras i LUCRIS kan synliggöras i rapporter, som kan utgöra underlag för strategier och beslut.

LUCRIS ger en överblick över hur dina projekt relaterar till publikationer, aktiviteter och annat relevant som finns inlagt i systemet. Se bara till att du kopplar ihop dem och att du håller din sida uppdaterad!

Här loggar du in: https://lucris.lu.se/

Redigera personlig sida

De anställda som har personliga sidor på våra externa webbplatser ansvarar själva för att de hålls uppdaterade. Det finns en webbplats som heter Drupal-lathund som beskriver hur du gör. Men glöm inte att också uppdatera din profil i LUCRIS.

Drupal-lathunden

Logga in på våra webbplatser

Inloggning på vår svenska webbplats: www.svet.lu.se/user
Inloggning på vår engelska webbplats: www.svet.lu.se/en/user

Nyheter

Nyhetsmall

När du har en nyhet skicka följande information till webbredaktören (om möjligt på både svenska och engelska): 

 • Förslag på titel (Använd max 90 tecken för att fungera på alla typer av skärmar)
 • Kort summering av publikationens innehåll och resultat (ca 100 ord)
 • Författare
 • Titel på publikationen/artikeln
 • Länk till publikationen/artikeln
 • Om du har, skicka gärna med en intressant bild (som får publiceras)
 • Om du och övriga nyheten gäller har ett Twitter-id, ange detta för bättre spridning på sociala medier

Vid nyheter som inte gäller böcker, bokkapitel eller artiklar, vänligen kontakta webbredaktören för mer information. Likaså om du har nyhetstips. 

E-post (webbredaktör): webbredaktor [at] svet [dot] lu [dot] se (webbredaktor[at]svet[dot]lu[dot]se)

Vad vi publicerar

På våra webbplatser publicerar vi i regel följande nyheter: 

 • Böcker (ska vara kvalitetsgranskad av till exempel en redaktör)
 • Bokkapitel (ska vara kvalitetsgranskad av till exempel en redaktör)
 • Akademiska tidskriftsartiklar (ska vara kvalitetsgranskad av till exempel en redaktör)
 • Disputationer
 • Studentnyheter
 • Större saker

På våra webbplatser publicerar vi som regel inte:

 • Mediemedverkan (publiceras endast på sociala medier)
 • Konferensbidrag
 • Presentationer/keynote speech
 • Spikning

Nya forskningsprojekt

I slutet på ett år gör vi en samlad nyhet om alla forskningsprojekt som har kommit in under det gångna året. Denna nyhet läggs även som huvudnyhet.

Det kan finnas undantag från riktlinjerna ovan, men då går det via ledningen.

Vem får vara avsändare

Våra anställda
Doktorander som nyligen har disputerat men som inte har annan anställning

Lunds universitets grafiska profil, mallar och logotyper

Flera mallar finns för nedladdning i Lunds universitets Bild- och mediebank. Länkarna tar dig direkt till respektive mall. Är du inte inloggad i Bild- och mediebanken kommer du först till startsidan – logga in med ditt Lucat-ID först så styrs du vidare.

 

Kontakt webb och kommunikation

webbredaktor [at] svet [dot] lu [dot] se (Kontakta institutionens webbredaktör om du har frågor eller idéer kring vår kommunikation!)