Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Söka forskningsmedel & OH

När du ansöker om medel till forskningsprojekt finns det några saker att tänka på när det handlar om att uppskatta ett projekts kostnader. Hur du ska uppskatta det skiljer sig åt beroende på om projektet planeras att sträcka sig över ett år eller över flera år.

Ansökan

I budget i ansökningar om anslag/bidrag ska följande poster generellt tas med:

  • Lönekostnader där lönekostnaden räknas upp med 3 % för varje år
  • Kostnad för sociala avgifter (LKP), 56,74 % av lönekostnaden
  • Driftskostnader (resor, konferenser, litteratur, material, etcetera)
  • Indirekta kostnader/Overhead (OH), se procentsatser nedan. OH-kostnaden beräknas på samtliga direkta kostnader (lönekostnader + sociala kostnader + driftskostnader). Räkna ut total summa och multiplicera sedan summan med OH-procenten nedan för att få fram beloppet för OH/indirekta kostnader.

Observera: vid ansökan om medel för en postdoc-tjänst så är premissen alltid hundra procent forskningsfinansiering.


OH-pålägg 2024

Totalt pålägg overhead/indirekta kostnader: 38,75 %

Vissa finansiärer vill ha OH-procenten uppdelad på lokaler och indirekta kostnader. Då är procenten följande:

  • Pålägg för lokaler: 5,71 %
  • Pålägg för indirekta kostnader: 33,04 %

OH-pålägg för kommande år är okänt i nuläget, räkna därför med nuvarande OH-pålägg (38,75%) varje kommande år vid flerårsansökningar. 

Kontakt projektekonomi

Stefan Alenius
E-post: stefan [dot] alenius [at] svet [dot] lu [dot] se (stefan[dot]alenius[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 89 35

Åsa Olsson
E-post: asa [dot] olsson [dot] 2367 [at] med [dot] lu [dot] se (asa[dot]olsson[dot]2367[at]med[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 19 69