Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd: Doktorander

På denna sida hittar du information om olika slags stöd du kan få som doktorand:


Handledning

Handledningen ger stöd i val av kurser och i avhandlingsarbetet genom hela forskarstudierna. Handledarna är därtill tillgängliga för att diskutera undervisning, karriärutveckling, stresshantering och välmående.

Två handledare utses för varje doktorand. En av dem är huvudhandledare och måste vara docent eller professor. Den individuella studieplanen ska specificera ansvarsområden och roller för respektive handledare.

Länk till information om Individuell studieplan (ISP)

PhD Handbook om handledning (på engelska)


Karriärutveckling

Lunds universitet erbjuder en bred uppsättning aktiviteter för doktoranders karriärutveckling:

Länk till medarbetarwebben och information om karriärutveckling för doktorander

Länk till medarbetarwebben och karriärutveckling för akademisk personal


Individuella utvecklingssamtal för doktorander

I slutet av varje kalenderår bjuder biträdande prefekt in till frivilliga utvecklingssamtal för doktorander. Samtalet utgår från den årliga uppdateringen av den individuella studieplanen. Det utgör även en möjlighet för doktoranden att ta upp arbetsmiljöfrågor och framtida möjligheter.

Utvecklingssamtal | Medarbetarwebben (lu.se)


Representation

Länkar till allmän information:


Lunds universitets doktorandombudsman (DOMB)

domb [at] ldk [dot] lu [dot] se (E-post till Doktorandombudsmannen)

Ytterligare information finner du på webbplatsen phdhandbook.se (Engelskspråkig) 


Skyddsombud


Kommittéer för jämställdhet och lika villkor


Hälsa och säkerhet

Tveka inte att ta upp frågor om välmående på ett tidigt stadium. Du väljer själv vem du vill kontakta för ett konfidentiellt samtal, till exempel handledare, studierektor för forskarutbildningen, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen, prefekt eller skyddsombud. De kan hjälpa dig identifiera övriga stödpersoner.

Har du frågor om din anställning som doktorand?

Vänligen kontakta:

Biträdande prefekt för forskarutbildning

Ted Svensson
E-post: ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se (ted[dot]svensson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 03 43


Har du frågor om din utbildning som doktorand?

Vänligen kontakta:

Studierektor för forskarutbildning

Sara Kalm
E-post: sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se (sara[dot]kalm[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 01 58

Har du frågor som rör din anställning?

Vi har samlat information om försörjnings- och aktivitetsgrad, lön, tjänsteförläning och vad du ska göra om du hamnar i konflikt med din handledare.

Information om anställning som doktorand

Kontakt arbetsmiljö