Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projektadministration och ekonomi

Ansökan om och genomförande av ett forskningsprojekt

På dessa sidor hittar du information om hur du ansöker om och genomför ett forskningsprojekt, etikprövning, arkivering av din forskning samt ekonomiska frågor.

Etikprövning

Planerar du att bedriva forskning som involverar människor eller behandling av personuppgifter? Då behöver du kanske ansöka om etiskt tillstånd.

Läs mer på: Etikprövning | Medarbetarwebben (lu.se)

Där hittar du information om de regler som gäller för etisk prövning i Sverige samt hur prövning går till. Du kan även få tips på sådant du bör tänka på i samband med att du färdigställer din ansökan om etiskt tillstånd.

Hur ska du göra när du betalar avgiften för etikprövning?

 Du ska inte göra eget utlägg för avgiften, utan använd i stället:

 Formulär Beställning av betalning utan faktura


Arkivering av forskning

Forskning är en av universitetets kärnverksamheter. Det är därför viktigt att även dokumentationen av vår forskning arkiveras korrekt.

Läs mer på Medarbetarwebben om arkivering av forskningsmaterial


Läs mer om: 

Vid ansökan om forskningsmedel

Vid anställning av en projektdoktorand

Kontakt projektekonomi

Stefan Alenius
E-post: stefan [dot] alenius [at] svet [dot] lu [dot] se (stefan[dot]alenius[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 89 35

Åsa Olsson
E-post: asa [dot] olsson [dot] 2367 [at] med [dot] lu [dot] se (asa[dot]olsson[dot]2367[at]med[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 19 69