Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställa projektdoktorand

Är du projektledare och ska anställa en projektdoktorand? Nedan hittar du riktlinjer som är beslutade av handledarkollegiet. Det övergripande syftet med dessa riktlinjer är att ge extern‐ och fakultetsfinansierade doktorander likvärdiga villkor och förutsättningar. Riktlinjerna är utformade för externfinansierade doktorander (i fortsättningen kallade ”projektdoktorander”), men flera av dess grundläggande principer gäller för alla doktorander.

Normalförfarandet vid rekrytering av projektdoktorand

Normalförfarandet vid rekrytering av projektdoktorand bör vara samlad utlysning tillsammans med de fakultetsfinansierade doktorandtjänsterna och därefter samordnad behandling av en gemensam kommitté. Separat utlysning kan förekomma i enskilda fall efter konsultation med studierektor FU och prefekt; de senare två bör även alltid ingå i bedömningskommittén.

Öppen utlysning

Rekrytering av projektdoktorander kan endast ske genom öppen utlysning. Av utlysningen bör framgå vilka särskilda förväntningar som finns på projektdoktoranden avseende exempelvis avhandlingens inriktning och deltagande i projektrelaterade aktiviteter. Projektassistenter bör som regel inte involveras i skrivandet av ansökningar om externa forskningsmedel som är avsedda att finansiera en doktorandtjänst. Om så ändå sker bör studierektor FU och prefekt informeras i förväg. Dessutom ska projektassistenten avlönas för utfört arbete samt informeras om att alla doktorander anställs genom allmän utlysning.

Påbörja anställning

Om inte exceptionella omständigheter råder bör projektdoktorander påbörja sin anställning samtidigt med de fakultetsfinansierade.

Anställningsvillkor och institutionstjänstgöring

Beträffande anställningsvillkor bör normalförfarandet vara att projektdoktorander behandlas som fakultetsdoktorander. Detta innebär att de i första hand skall betraktas som doktorander anställda av institutionen, inte av projektet. Det innebär även att de i normalfallet bör göra upp till 20 % av sin tjänst som institutionstjänstgöring (undervisning eller motsvarande), vilket berättigar till förlängning. Det arbete som berättigar till förlängning får inte vara en direkt del av avhandlingsarbetet och skall ha finansierats av institutionen. Beslut om förlängning på andra grunder fattas av dekanus. Syftet med dessa regler är att alla doktorander ska ges lika möjlighet att meritera sig inom forskarutbildningen.

Kurser och aktiviteter inom forskarutbildningen prioritet framför projektaktiviteter

Det arbete en projektdoktorand utför för projektet bör alltid vara avhandlingsrelevant, även om detta kan innebära uppdrag som inte direkt tillgodoräknas i avhandlingen (exempelvis för tredje uppgiften). Administrativa uppgifter som kan skötas av en projektassistent skall inte utföras av en projektdoktorand. Vid kollision mellan doktorandens åtaganden så har kurser och aktiviteter inom forskarutbildningen prioritet framför projektaktiviteter.

Uppdrag som inte är avhandlingsrelaterade

För att undvika alltför tung arbetsbörda bör projektdoktorander innan de åtar sig projektarbete som inte är en direkt del av avhandlingsarbetet konsultera handledare, biträdande handledare och (om detta är en annan person) projektledare. Samma princip gäller fakultetsdoktorander som bör konsultera sina handledare för uppdrag som inte är avhandlingsrelaterade. Vid större åtaganden bör även prefekt och studierektor FU konsulteras.

Extern handledare

Doktoranden bör ha åtminstone en handledare som inte är involverad i projektet.

Doktorandens disponerande över projektmedel

I normalfallet bör en projektdoktorand kunna disponera över åtminstone samma summa pengar, ur projektmedlen, för expenser som en fakultetsfinansierad doktorand. För att underlätta planering och genomskinlighet bör dessa medel, precis som för de fakultetsfinansierade, göras tillgängliga för den enskilde doktoranden vid doktorandtjänstens början.

Har du frågor om din anställning som doktorand?

Vänligen kontakta:

Biträdande prefekt för forskarutbildning

Ted Svensson
E-post: ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se (ted[dot]svensson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 03 43


Har du frågor om din utbildning som doktorand?

Vänligen kontakta:

Studierektor för forskarutbildning

Sara Kalm
E-post: sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se (sara[dot]kalm[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 01 58

Har du frågor som rör din anställning?

Vi har samlat information om försörjnings- och aktivitetsgrad, lön, tjänsteförläning och vad du ska göra om du hamnar i konflikt med din handledare.

Information om anställning som doktorand

Kontakt arbetsmiljö